Techniekportaal de Kempen is in 2009 opgericht door het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) om de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs een stevige impuls te geven. Het KOP is de  bovenlokale koepel van de (industriële) ondernemersverenigingen in de Brabantse Kempen. In het bestuur van de stichting Techniekportaal de Kempen zijn het PiusX College, het Rythovius College en het KOP vertegenwoordigd.  De stichting werkt ook intensief samen met het basisonderwijs. De Kempengemeenten ondersteunen Techniekportaal op projectbasis.

Een KOP initiatief: