Wie is…?

De Ondernemers Vereniging Bedrijventerreinen Reusel-De Mierden (OVBRM) is het ondernemersnetwerk voor bedrijven gevestigd in Reusel-De Mierden. De ruim 85 leden zijn voornamelijk afkomstig uit de industrie, handel en zakelijke dienstverlening. Ook donateurs kunnen zich aansluiten.

Wat doet ze?

De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden onder meer als gesprekspartner bij lokale overheden, bijv. op gebied van infrastructuur, bedrijventerreinen en vestigingsklimaat. De OVBRM organiseert bijeenkomsten met als doel de leden een platform te bieden en te netwerken.

Events/bijeenkomsten

Ze organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering/ondernemerscontactavond met bedrijfsbezoek, bestuursvergaderingen en de einde zomer bbq.

Contact
Voorzitter: Bas Schellens
Secretariaat: Marja de Bruin
P.G. Ballingslaan 19
5531 XE Bladel
0497 369759
06 55944250
Marja@ovbrm.nl
www.ovbrm.nl