Wie is…?

Ondernemend Eersel (voorheen IGE) is een stichting waarbij ruim 170 ondernemers zijn aangesloten die activiteiten uitoefenen in de verschillende bedrijfssectoren in de gemeente Eersel.

Wat doet ze?

Ze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Eerselse bedrijven op  economisch en sociaal gebied. Dit doet ze onder meer door te overleggen met lokale, regionale en bovenregionale overheden en werkgeversorganisaties, door het initiëren van cursussen en thema-sessies, het organiseren van bedrijfsbezoeken en door het stimuleren van het gezamenlijk exploiteren van terreinbewaking.

Lokale projecten

De stichting heeft verschillende projecten op zich genomen: de beveiliging op de bedrijventerreinen, de bewegwijzering bij de ingangen ervan, de organisatie van activiteiten op gebied van integraal veiligheidsbeleid en het doen van een milieuonderzoek in relatie tot het economisch nut voor de ondernemers.

Events/bijeenkomsten

Voor de aangesloten ondernemers organiseert ze jaarlijks een bbq, ontbijtsessie en winterborrel

Contact
Voorzitter: Mariska Aarts
Secretaris: Denise Sanders
Postbus 90
5520 AB Eersel
secretariaat@ondernemendeersel.nl
www.ondernemendeersel.nl