Samenwerken zit bij de Kempische ondernemer in het bloed. Op lokaal niveau werken ondernemers al jaren samen en behartigen ze de gemeenschappelijke belangen in vier ondernemersverenigingen; IGE (Eersel), OBGB (Bladel), OVBRM (Reusel-De Mierden) en POB (Bergeijk). Sinds eind 2005 hebben deze vier organisaties op Kempisch niveau hun krachten gebundeld binnen het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Elke ondernemersvereniging is vertegenwoordigd in het bestuur van het KOP waardoor de lokale belangen worden geborgd.

Sinds de oprichting is het KOP actief betrokken in een groot aantal economische ontwikkelingen in de Brabantse Kempen, zoals het Kempisch Bedrijven Park (KBP) en diverse Kempische actieprogramma’s en streekontwikkeling de Kempen.

Daarnaast is, op initiatief van de vier ondernemersverenigingen, de vereniging ISK opgericht; Inkoop Samenwerking de Kempen. Het ISK realiseert inkoopvoordelen door gezamenlijk in te kopen. Alle leden kunnen hiervan gebruik maken. Denk hierbij aan energie-inkoop en cursussen.

Over samenwerking gesproken!