Gemeenten
Branches
Collectieven
Thema's
Laaggeletterdheid in de Kempen, help je mee?

Een aantal jaar geleden was laaggeletterdheid een redelijk onbekend begrip. Inmiddels is daar verandering in gekomen, hoewel laaggeletterdheid nog vaak verward wordt met analfabetisme en te maken heeft met veel...