Wie is…?

De Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB) is een ondernemersvereniging met 300 leden en donateurs. Bedrijven die gevestigd zijn op de Bladelse bedrijventerreinen zijn lid van de vereniging.

Wat doet ze?

De OBGB behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemers op alle Bladelse bedrijventerreinen. Ze is dé gesprekspartner van (lokale) overheden als het gaat om bedrijventerreinen, inclusief het parkmanagementtraject. De vereniging organiseert bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten om zo de leden een platform te bieden en te netwerken.

Lokale projecten

Projecten van de OBGB zijn collectieve beveiliging, het aanschaffen van AED-apparatuur, het volgen van cursussen hiervoor en het verwerken van de afvalstromen, alle op de bedrijventerreinen.

Events/bijeenkomsten

De OBGB organiseert bedrijfsbezoeken, ondernemerscafés, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met de uitreiking van de KVO/OBGB-Trofee, ontbijtbijeenkomsten, bijeenkomsten Young Entrepreneurs OBGB, vrouwennetwerk OBGB en de eindejaarsbijeenkomst.

Contact
Voorzitter: Frank Rooijakkers
Secretariaat: Ingrid Beerens
Postbus 52
5530 AB Bladel
0497 331254
0497 331240
info@obgb.nl
www.obgb.nl