Techniekportaal de Kempen is in 2012 opgericht door het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) om de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs een stevige impuls te geven. Het KOP is de  bovenlokale koepel van de (industriële) ondernemersverenigingen in de Brabantse Kempen. In het bestuur van de stichting Techniekportaal de Kempen zijn het PiusX College, het Rythovius College en het KOP vertegenwoordigd.  De stichting werkt ook intensief samen met het basisonderwijs. De Kempengemeenten ondersteunen Techniekportaal op projectbasis.

WAAROM
Het bedrijfsleven in de Brabantse Kempen heeft voortdurend goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers nodig. Veel arbeidsplaatsen in de Kempische maakindustrie zijn technisch gericht of hebben daar een sterke relatie mee. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende aanbod van nieuwe medewerkers is het nodig om leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te interesseren voor techniek en het werken bij Kempische Bedrijven. Dat vraagt een goede relatie met het Kempisch bedrijfsleven en het onderwijs in de Kempen.  Er zijn ook bedrijven die hulp kunnen gebruiken bij het goed opleiden van eigen medewerkers en het verbeteren van het imago van werken in de techniek. Vaak bestaat er nog een gedateerd idee over de werkzaamheden, terwijl hightech en schone technieken en hulpmiddelen al lang de boventoon voeren. Daarvoor is ook vanuit het bedrijfsleven een goede relatie met het onderwijsveld nodig. Dus tweerichtingsverkeer.

WAT
De stichting Techniekportaal de Kempen richt zich op het onderwijs en het bedrijfsleven in de Brabantse Kempen en de verbinding daartussen. Doelgroepen zijn enerzijds de leerlingen en leerkrachten van basis- en voortgezet onderwijs, anderzijds de Kempische bedrijven.

Techniekportaal heeft gezorgd voor meer dan 30 techniekcoaches op de basisscholen die leerkrachten ondersteunen om leerlingen kennis te laten maken met moderne technologie. Niet alleen op school, ook in de bedrijven. Bedrijfsbezoeken maken daarom deel uit van de aanpak. Zo beleven leerlingen hoe leuk en herkenbaar techniek kan zijn.

Techniekportaal organiseert met de scholen de Onderwijsdag op KempenTech, de regionale beurs tijdens de Dutch Technologyweek. Ook hier de beleving van techniek in de praktijk. Daarnaast ondersteunt Techniekportaal de scholen voor voortgezet onderwijs in het leggen van de verbinding met het bedrijfsleven. Te denken valt aan gastlessen, workshops, stages, bijbaantjes en opdrachten voor profielwerkstukken.
Techniekportaal is ook partner voor het bedrijfsleven. Zo adviseert en faciliteert Techniekportaal momenteel een aantal elektrobedrijven en plaatwerkbedrijven, die ieder samen willen optrekken richting onderwijs en bij de werving van medewerkers.

ORGANISATIE
De organisatie omvat programmamanagement, projectleiding en ruim 30 techniekcoaches. Het bestuur van stichting Techniekportaal de Kempen heeft met het bestuur van het Kempisch Ondernemers Platform afgesproken dat de werkorganisaties van Techniekportaal en het KOP worden samengevoegd tot één KOP-bureau.