De sterke metaal- en maakindustrie met het accent op innovatie productie en toelevering speelt een belangrijke rol in de Brabantse Kempen. Tegelijkertijd staat de branche ook voor een aantal uitdagingen.

Om die uitdaging het hoofd te kunnen bieden hebben een aantal Kempische metaalbewerkingsbedrijven zich verenigd in het plaatwerkcollectief. Doelstelling van dit samenwerkingsverband is het verbeteren van de afstemming tussen arbeid en onderwijs in de metaalbewerkende branche “Plaatbewerking” binnen de regio. Ook kennisuitwisseling en promotie van de sector behoren tot de taken.

Stichting Techniekportaal ondersteunt sinds 2018 dit initiatief en initieert en begeleidt projecten op dit gebied.

Inmiddels hebben 9 bedrijven besloten hun krachten te bundelen en hebben gezamenlijk dit plaatwerkcollectief opgericht met Techniekportaal als ondersteunend partner.