Kempische bedrijven willen meer contact scholieren over stages

Een Kempische database met mogelijkheden voor stages en praktijkopdrachten, toegankelijk voor alle scholen, bedrijven en jongeren. En meer inhoudelijke ontmoetingen tussen bedrijven, scholieren en docenten rond actuele thema’s. Daarmee wil het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij stageplaatsen verbeteren.  

Gebrek aan communicatie of miscommunicatie tussen onderwijs en bedrijfsleven is namelijk een flinke valkuil voor het matchen van stageplaatsen. Veelal kleinere bedrijven worden hierdoor vaker ‘overgeslagen’ en leerlingen komen tegelijkertijd niet altijd op de juiste stageplek terecht. Dit blijkt uit onderzoek van Fontys-studenten in opdracht van het KOP naar stageplaatsen in het vmbo. Er reageerden 133 bedrijven en vijf middelbare scholen uit de Kempen op een enquête over hun ervaringen rond stageplaatsen.  

Behoefte verbeteren samenwerking

De grote respons op het stageonderzoek geeft de behoefte tot het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs aan. Stages in het vmbo zijn vaak de eerste kennismaking van middelbare scholieren met mogelijke beroepen of bedrijven en bieden een grote kans voor zowel bedrijven als de leerlingen zelf om kennis te maken. Vmbo-scholieren zijn echter erg jong zijn als ze stage gaan lopen en werken in een bedrijf vraagt heel andere discipline dan naar school gaan. Het blijkt daarom extra belangrijk om hen goed voor te bereiden op de stage en de juiste leerling aan het juiste bedrijf te matchen.

Met name kleinere ondernemers worstelen nog met de begeleiding van de vmbo-scholieren. De jongeren daarnaast mogen maximaal zes uur per dag werken en vaak niet alle machines in werkplaatsen bedienen. De kleinere bedrijven merken tegelijkertijd ook dat de grotere maakindustrie ‘de vijver leegvist’. Docenten benaderen volgens hen vaak ook dezelfde bedrijven om stagiaires te plaatsen. Voor anderen die ook stagiaires willen aannemen is het geregeld lastig de juiste personen binnen een school te benaderen.

Om bedrijven, scholen en jongeren makkelijker met elkaar in contact te brengen in de Kempen heeft het KOP dit jaar de KempenTech-bedrijvendatabase gelanceerd, waarin zowel bedrijven als scholen zichzelf kunnen registreren met hun aanbod én jongeren zelf kunnen zoeken naar een stageplaats. Inmiddels zijn al meer dan honderd bedrijven geregistreerd en dat aantal groeit nog altijd. Met de gratis database kunnen beide partijen direct de juiste contactpersoon voor stagiaires benaderen en is het aanbod voor iedereen in dezelfde openheid beschikbaar. Bedrijven zijn zo minder afhankelijk van hun netwerk onder vmbo-docenten, een van de genoemde knelpunten in het onderzoek.

Succeservaringen delen

Bijzonder aan het onderzoek van de Fontys-stagiaires is dat er meteen ook is gevraagd naar succeservaringen en verbetertips. De grootste winst voor bedrijven blijkt het leggen van contacten met toekomstige werknemers. Oud-stagiaires blijven na een succesvolle stage bij de bedrijven ‘hangen’ voor een weekendbaan, en later voor een reguliere baan. Dit helpt bedrijven uiteraard bij het aanpakken van de personeelstekorten. Daarnaast brengen de jonge stagiaires nieuwe kennis mee over technologische ontwikkelingen, van klein tot groter, en wordt hun aanwezigheid als een meerwaarde voor sfeer en uitstraling in en van het bedrijf gezien.  

Om jongeren beter voor te kunnen lichten willen Kempische ondernemers voorafgaand aan de stage al persoonlijk in contact komen met de scholieren, in plaats van een schriftelijke of telefonische korte aanmelding. Ze denken hierbij bijvoorbeeld aan speed-dates met meerdere scholieren én bedrijven. Hiermee krijgen scholieren een beter beeld van de bedrijven en kunnen ze erachter komen wat hun drijfveer is en wat ze willen leren. En zijn de stagiaires eenmaal aan de slag, dan is het belangrijk te kijken naar het kennisniveau van de leerling. “Vraag ze zelf wat ze willen zien en leren. Laat ze oefenen. Dat kost je misschien wat materiaal dat verloren gaat, maar ze nemen hun werkstuk wel trots mee naar huis”, tipt een van de bedrijven. 

Meet & Match scholieren en bedrijven

In de corona-tijd is vanuit het KOP al de eerste pilot met een Meet & Match gehouden. Hierin geeft een Kempische ondernemer een inspirerende keynote over werken in het bedrijf en de bedrijfscultuur, waarna ondernemers, scholieren en docenten in gemengde groepjes aan tafels verder praten over stellingen. De eerste editie leverde direct veel interessante ervaringen op. Zo gaven de ondernemers aan dat ze vooral kijken naar de motivatie van personeel en een opleiding minder belangrijk is.  Uit de keynote van Vencomatic-CEO Lotte van de Ven bleek dat niet alleen de juiste opleiding een succesfactor is, maar inzet en enthousiasme zeker zo belangrijk is. 

Het KOP wil gezien het succes  één tot twee keer per schooljaar een Meet & Matchhouden, steeds bij bedrijven en met leerlingen van vmbo, havo en vwo door elkaar heen. Ook komt er een speciale editie voor leerlingen van het praktijkonderwijs, zodat zij in een rustigere setting kennis kunnen maken met bedrijven die op zoek zijn naar hun talent. De eerstvolgende editie is op 2 december en daarin worden de resultaten van het stage-onderzoek met de jongeren samen extra belicht. 

Spreiden stages

Een wens van de bedrijven is ook het beter spreiden van de stages in het derde en vierde leerjaar, zodat er meer stageplaatsen beschikbaar komen. Vervoersproblemen spelen in de Kempen nog wel eens een rol, waardoor de scholieren ook nog geregeld de makkelijkste weg kiezen, zoals een stage in het familiebedrijf of dichtbij huis. Vanuit STO-regio Zuidoost-Brabant is daarom al geïnvesteerd in twee busjes, om leerlingen ook makkelijker naar stagebedrijven te kunnen brengen. 

Het KOP neemt de aanbevelingen uit het onderzoek eind november ook mee naar het bestuur van het Techniekportaal, waarin vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs zitting nemen, zodat ook daar een vervolg gegeven kan worden aan de uitkomsten.