HULP gevraagd: vul de enquête in over stageplaatsen in de Kempen

Vijf minuten tijd van zoveel mogelijk Kempische ondernemers. Dat is de manier waarmee het KOP wil bijdragen aan een betere match van leerlingen van de praktische vmbo-opleidingen met stageplaatsen in het bedrijfsleven. Drie studenten van de opleiding Human resource management aan Fontys Hogeschool in Eindhoven benaderen in mei hiervoor honderden Kempische ondernemers en alle vmbo-scholen in de Kempen met een enquête. Deze is gebaseerd op kwalitatief vooronderzoek bij een tiental bedrijven en scholen in de Kempen, in april.

Mismatch

De onderzoeksvraag is: Wat draagt er aan bij dat een bedrijf stageplaatsen openstelt voor praktijk vmbo-leerlingen? Waar zit een mismatch tussen het aanbod van vmbo-leerlingen en de bedrijven en wat zijn de belemmeringen-valkuilen-succesverhalen-mogelijkheden?

Met de uitkomsten van de enquete bieden de studenten een eerste advies aan aan het KOP. Hiermee willen we gaan bijdragen aan een betere match van stagiaires en (maak)bedrijven in de Kempen regio.

Enquête

De enquête neemt ongeveer 5 minuten tijd in beslag nemen. Mocht u de enquête nog niet hebben gekregen via een ander kanaal, vul hem dan hier in. Het KOP deelt de uitkomsten uiteraard via Linkedin en website. Mocht u inhoudelijke vragen hebben, neem dan contact op met Stefan of Fleur van het KOP.