Stichting Techniekportaal bevorderd samenwerkingsverbanden van Onderwijs en Ondernemers en streeft daarmee naar een optimale leeromgeving, waarbij uitgegaan wordt van de scholingsvraag van het bedrijfsleven. Doelstelling is om geïnteresseerden, die kiezen of reeds gekozen hebben voor een technische beroep, de meest geschikte opleidingsmogelijkheden te bieden, zoveel mogelijk lokaal en in de bedrijven.

Waarom
Techniekportaal de Kempen is een onderdeel van het KOP (Kempisch Ondernemers Platform); de overkoepelend organisatie van zo’n 800 Kempische bedrijven. De stichting is door het KOP in het leven geroepen om in de Kempische regio vraagstukken rondom Arbeidsmarkt en Scholing ter hand te nemen, de interesse voor technisch vakmanschap te stimuleren en het vakmanschap van huidig en toekomstig personeel te vergroten. Deze doelen appelleren aan de grote vraag naar technisch personeel van de aangesloten bedrijven. Door initiatieven te ontplooien, zoals KempenTech, hoopt Techniekportaal de Kempen de belangstelling voor een technisch beroep te vergroten. De aanpak is gericht op regionale samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven. Hierbij wordt de aanwezige technische vakkennis in het bedrijfsleven samengebracht met onderwijskundige kennis en technische basiskennis van een betrokken onderwijsinstelling. Door vraag en aanbod op deze wijze bij elkaar te brengen ontstaat een coproductie van onderwijs en bedrijfsleven, dat ertoe leidt, dat regionaal de juiste vakmensen aanwezig zijn voor daar opererende bedrijven.

Techniekportaal biedt hulp aan bij scholing/training
Middels dit project tracht Techniekportaal de Kempen vraag en aanbod naar gekwalificeerd personeel bijeen te brengen. Samen met onderwijsinstellingen worden vraag gestuurde opleidingen of maatwerk trainingen georganiseerd voor en in de Kempische bedrijven. Het is hierbij belangrijk de vraag te kennen naar wat voor kennis er gewenst is.

Verbinding scholen en bedrijven
Om een betere verbinding te krijgen tussen scholen en bedrijven hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan de database waarin zowel bedrijven als scholen zichzelf zichtbaar kunnen maken. Ben je nog niet aangemeld? Stuur je gegevens naar info@hetkop. En zoek je een bedrijf of school om contact mee te leggen? Kijk dan snel op www.jet-netloket.nl.