Stichting Techniekportaal bevorderd samenwerkingsverbanden van Onderwijs en Ondernemers en streeft daarmee naar een optimale leeromgeving, waarbij uitgegaan wordt van de scholingsvraag van het bedrijfsleven. Doelstelling is om geïnteresseerden, die kiezen of reeds gekozen hebben voor een technische beroep, de meest geschikte opleidingsmogelijkheden te bieden, zoveel mogelijk lokaal en in de bedrijven.

Waarom
Techniekportaal de Kempen is een onderdeel van het KOP (Kempisch Ondernemers Platform); de overkoepelend organisatie van zo’n 800 Kempische bedrijven. De stichting is door het KOP in het leven geroepen om in de Kempische regio vraagstukken rondom Arbeidsmarkt en Scholing ter hand te nemen, de interesse voor technisch vakmanschap te stimuleren en het vakmanschap van huidig en toekomstig personeel te vergroten. Deze doelen appelleren aan de grote vraag naar personeel van de aangesloten bedrijven en dan in het bijzonder de vraag naar hoogwaardig geschoold technisch personeel. Het aanbod hiervan is beperkt. Door initiatieven te ontplooien hoopt Techniekportaal de Kempen de belangstelling voor een technisch beroep te vergroten. De aanpak is gericht op regionale samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven. Hierbij wordt de aanwezige technische vakkennis in het bedrijfsleven samengebracht met onderwijskundige kennis en technische basiskennis van een betrokken onderwijsinstelling. Door vraag en aanbod op deze wijze bij elkaar te brengen ontstaat een coproductie van onderwijs en bedrijfsleven, dat ertoe leidt, dat regionaal de juiste vakmensen aanwezig zijn voor daar opererende bedrijven.

Techniekportaal biedt hulp aan bij scholing/training
Middels dit project tracht Techniekportaal de Kempen vraag en aanbod naar gekwalificeerd personeel bijeen te brengen. Samen met onderwijsinstellingen worden VRAAG GESTUURDE OPLEIDINGEN of MAATWERK TRAININGEN georganiseerd voor en in de Kempische bedrijven. Het is hierbij belangrijk de vraag te kennen naar wat voor kennis er gewenst is. Techniekportaal de Kempen wil samen met een aantal bedrijven de behoefte aan concrete kennis in kaart brengen. Op basis hiervan zal met een onderwijsinstelling een cursus op maat opgezet worden.

Samenwerken in MKB
Om de kosten de drukken en het benodigde aantal deelnemers te krijgen is van belang dat meerdere MKB bedrijven samen een dergelijk training volgen. Door combinaties van MKB bedrijven te vormen, ontstaan er ook mogelijkheden voor subsidiëring van dit soort opleidingen.