Onderzoek naar oplossingen knelpunten N284 gestart

De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg diverse knelpunten. Door deze knelpunten ontstaan regionale problemen zoals files op spitstijden, sluipverkeer door dorpen en gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers om over te steken. De provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel–De Mierden gaan onderzoeken hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost en wil uiteindelijk komen tot een voorkeursalternatief voor een vernieuwde N284. Voor dit onderzoek hebben provincie en gemeenten ingenieurs-en adviesbureau Antea Group gekozen.

Aanpakken van de weg
Aan de hand van onderzoek en input vanuit omwonenden en andere betrokkenen wordt een voorkeursalternatief opgesteld waarover de bestuurders van de provincie en gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden (Stuurgroep N284) begin 2020 een knoop over doorhakken. Stuurgroep leden Bart Swaans (namens gedeputeerde Mobiliteit provincie Noord-Brabant), wethouder Wim van der Linden van de gemeente Bladel en wethouder Frank Rombouts van de gemeente Reusel-De Mierden geven aan dat raden van beide gemeenten ook worden meegenomen in het project.

Goed moment
Wethouder Rombouts: ”De N284 is belangrijk voor de bereikbaarheid van de Kempen. Voor 2023 staat groot onderhoud gepland aan deze weg. Dat is een goed moment om ook knelpunten rond de N284 aan te pakken. Hieronder de veiligheid voor de fietsers en de ontsluiting van het Kempisch bedrijvenpark, bedrijvenpark De Sleutel en industrieterrein Kleine Hoeven. De vele verkeerslichten op de weg leiden tot een slechte doorstroming. Het grote aantal vrachtwagens dat via de N284 naar de A67 moet, zorgt eveneens voor overlast.”

Voorkeursalternatief als resultaat
Een robuuste en toekomstbestendige N284 is nodig om fijn te kunnen (blijven) wonen en werken in de regio. Een (omvangrijke) investering in dit gebied vereist een keuze voor een passende, realistische en oplossing voor de lange termijn, maar vraagt ook om het aanpakken van de knelpunten op de korte termijn. Bij de aanpak van de N284 houden de provincie en gemeenten rekening met de ontwikkeling van bedrijven, woningen in de regio en duurzaamheid. Naast het bestaande tracé kijken de samenwerkingspartners ook naar oplossingen buiten dit tracé. Wethouder Van der Linden:” Dit doen we met de omgeving en voor de omgeving. Zodat de N284 een degelijke weg wordt, die het landschap niet extra verstoort, maar juist de omgeving versterkt en verbetering brengt voor de gebruikers. Verbetering voor alle vormen van vervoer op een meer veilige manier. Dat geldt dus voor fiets, auto, vrachtverkeer, landbouwverkeer en openbaar vervoer. Een weg van 80 kilometer is het uitgangspunt voor de vernieuwde N284. Goede afstemming en samenwerking tussen provincie en gemeenten is hiervoor ook noodzakelijk.

Inloopavond N284
Op woensdagavond 3 juli aanstaande organiseren de samenwerkingspartners voor geïnteresseerden een inloopavond van 19.00 uur tot 21.00 uur bij Cultureel Centrum Den Herd (Emmaplein 4 in Bladel). De avond start om 19 uur met een korte algemene presentatie over het project N284 en het proces.

Daarna kunt u bij verschillende tafels meer te weten komen over bijvoorbeeld onderzoek dat gedaan wordt, ruimtelijke ordening en andere regionale projecten die een link hebben met de N284.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Meepraten en meedenken?
Georganiseerde belangengroepen zoals dorpsraden en ondernemersverenigingen krijgen op 10 juli de gelegenheid om mee te praten en mee te denken over mogelijke oplossingen voor de knelpunten rondom de N284. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Wilt u ook graag meepraten en meedenken over mogelijke oplossingen? Stuurt u dan een e-mail naar N284@bladel.nl.

Meer informatie over het project vindt u op www.mobiliteitindekempen.nl