Consortium werkt op Brainport Industries Campus aan slimme logistiek

De ‘Fabriek van de Toekomst’ vraagt om een uitgekiende productie, inclusief slimme logistiek en dito verpakkingsmanagement. Op Brainport Industries Campus werkt een consortium samen aan Advanced Manufacturing Logistics (AML). Hoe realiseer je een state-of-the-art AML-systeem op de campus, met logistieke stromen die de productie dag en nacht van het begin tot het eind optimaal ondersteunen? ‘Wat we nodig hebben om dit te realiseren? Een heilig geloof in waar we mee bezig zijn en veel onderling vertrouwen.’

De BIC telt steeds meer bedrijven onder één dak en is per se geen regulier bedrijfsverzamelgebouw.

 

‘Wij kunnen in alle openheid meekijken: er is volledige transparantie qua onderdelen, prijzen en andere orderinformatie’

 

Sterke partners die de essentie van het verhaal begrijpen

Brainport Industries Campus (BIC) groeit langzaam maar zeker uit tot een unieke plek voor de hightech industrie. De BIC is vooral gericht op productie met een hoge diversiteit en complexiteit in lage volumes. Alles is nieuw op de campus vlakbij bij Eindhoven Airport. Er moet veel uitgedacht worden en dat geldt ook voor de logistieke stromen en de wijze van verpakken. De BIC telt steeds meer bedrijven onder één dak en is per se geen regulier bedrijfsverzamelgebouw. ‘Het is niet zomaar een samenraapsel, hier wordt gebouwd aan een waar ecosysteem waarin ondernemingen en ook onderwijsinstellingen samenwerken en samen innoveren’, zegt Frank Jonkers, regionaal verkoopdirecteur van Rubix.
Op de BIC loopt het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’. Er zijn diverse fieldlabs waaronder het fieldlab Advanced Manufacturing Logistics. Daarin draaien Rubix, IJssel Technologie, KMWE, Brainport Industries, Faes Packaging Concepts, Yaskawa, Grenzenbach en de universiteiten van Eindhoven en Rotterdam mee.

In goede banen
4PL en 4PP zijn hier de toverwoorden: 4th Party Logistics en 4th Party Packaging. De ketenregisseurs zorgen er samen voor dat alles in de supply chain wat met logistiek te maken heeft in goede banen wordt geleid en optimaal verpakt binnenkomt en uiteindelijk weer de wereld over gaat. De partijen van het fieldlab AML denken al een tijdlang intensief na over een optimaal aanbod en de juiste manier van werken voor alle organisaties op de BIC. IJssel bijvoorbeeld optimaliseert in dit project de it-processen en brengt de vele benodigde data naar de cloud. Rubix is al jaren topspeler in Europa, onder meer waar het gaat om het leveren van (reserve-)onderdelen en industrial supplies en het onderhoud aan machines. Faes Group, en specifiek de businessunit Faes Packaging Concepts, kijkt naar de rol van verpakkingen of liever gezegd slimme ladingdragers, met allerlei coderingen en rfid-technologie. KMWE, expert in advanced milling, sheet metal fabrication and assembly, is één van de grote initiatiefnemers van de campus.

Essentie begrijpen
‘Connectiviteit is hier key. Dat vraagt om sterke partners die de essentie van het verhaal begrijpen’, zegtJohan Faes, directeur-eigenaar van de Faes Group. Smart industry vergt samenwerken en buiten de gebaande paden denken. KMWE was al klant bij Faes Group. Faes haakte aan bij het AML-fieldlab, omdat wat hier nodig is veel verder gaat dan verpakkingen leveren. Het gaat om het handlen van producten door de keten heen. ‘Er zijn nog niet zo veel situaties waarop we onze vergaande ideeën over 4PP los kunnen laten’, zegt Ben Hamers, commercieel verantwoordelijke bij Faes. ‘Deze manier van denken is nog niet echt ingebed in de maakindustrie.’
De partijen tastten samen eerst uitgebreid af wat ze nu eigenlijk voor ogen hadden met AML op de BIC. Het waren zeer open gesprekken om ideeën te delen, te kijken waar synergie te behalen valt en hoe ketenregie vorm kan krijgen. Johan Faes: ‘Eerst plakten we het woord ‘ontzorgen’ erop, toen servitization en nu hebben we het over het optimaal faciliteren van het ecosysteem.’ Bedrijven willen hun non core-activiteiten uitbesteden en vooral bezig zijn met de eigen core. ‘Ze willen hun – schaarse – vakmensen zo gericht mogelijk inzetten.’

24/7 aan- en afvoer
Stel, toeleverancier KMWE krijgt een grote order binnen. Dan moet er niet lang daarna per definitie van alles aangevoerd worden voor de productie. Het vraagt inkoop van onderdelen die op precies het juiste moment op de juiste plek zijn, dusdanig verpakt (of juist al uitgepakt) dat alles efficiënt verwerkt kan worden. En als het product of de module klaar is, moet het weer op de juiste manier in de juiste verpakking weggeleid worden naar de klant. Hoe doe je dat intelligent, niet alleen voor KMWE maar voor alle partijen op de campus? En dan ook nog liefst grotendeels automatisch, onder meer met AGV’s (automatisch geleide voertuigen) die over hun eigen paden via een eigen routing door de BIC rijden. De productie moet zo 24/7 verzekerd zijn van aanvoer, afvoer en opslag van materialen en gereedschappen, retouren en eindproducten op exact het juiste moment, bij de juiste machine. De doorlooptijden dalen, de betrouwbaarheid gaat omhoog. Reststromen gaan retour voor hergebruik. Meino Noordenbos, ceo Benelux van Rubix: ‘We bouwen een soort blockchain, een platform waarin alle processen aan elkaar gekoppeld zijn, er komt continu informatie uit de cloud om die logistieke stromen te regelen. Het is van ERP-systeem tot ERP-systeem met alle goederen, geld, informatie en kernprocessen werkend gemaakt.’

Meekijken
Om bij het KMWE-voorbeeld te blijven: dit bedrijf koopt overal in. ‘Wij kunnen in alle openheid meekijken: er is volledige transparantie qua onderdelen, prijzen en andere orderinformatie. Dat is wennen voor iedereen: een bedrijf kan afgeschermd en afgesloten blijven opereren, of de informatie open gooien voor zijn partners. Alle parts die zij nodig hebben om hun producten te bouwen, kopen wij uiteindelijk zo optimaal mogelijk voor ze in.’ De slimme packaging is de verantwoordelijkheid van Faes en de inkoop van staal doet KMWE zelf. Die openheid leidt uiteindelijk tot inkoopvoordelen en de reductie van het aantal leveranciers. Bart Vorselaars, key accountmanager en overall projectmanager van Rubix: ‘Afspraken die KMWE met zijn leveranciers heeft, respecteren wij vanzelfsprekend. Maar we willen het inkopen naar een volgend niveau brengen door slimme technologie in te zetten voor KMWE en alle andere partijen op de campus.’

Informatiehub
De dienstverleners hebben in het ideale geval inzicht in alle orderstromen van alle bedrijven op de BIC. Er wordt gebouwd aan een logistieke controltower, een centrale informatiehub die informatie verzamelt en integreert vanuit allerlei bronnen en overzichtelijk presenteert en distribueert. Naast die logistieke controltower is er voor het verpakkingsmanagement een sub-controltower. Johan Faes: ‘Aan de hand van de gedetailleerde informatie in de cloud kunnen wij actie ondernemen. Vroeger stuurde je inkoopbonnen en orderbevestigingen naar elkaar, nu halen we de informatie uit de cloud.’ Als het om verpakkingen gaat, draait het tegenwoordig meteen ook om reduce, reuse, recycle, vult Ben Hamers aan. ‘Welke verplaatsingen van a naar b zijn er, welke materialen zijn er nodig, hoe krijg je dat meest duurzaam ingericht? Wij bouwen aan een uniforme verpakkingsrange met zo min mogelijk verschillende verpakkingen en dragers.’ Met dragers doelt hij dan bijvoorbeeld op AGV’s, pallets, kratten en rolcontainers.

Drempel
Dat data delen is nog vaak een drempel, weten alle betrokken partijen in het fieldlab. Hoe doen we dat, is dat niet eng, wat gaan we delen? Deze aanpak op de BIC vraagt een heilig geloof en vertrouwen in elkaar. ‘En hier en daar wat contracten’, lachen de gesprekspartners aan tafel. Het is zo anders dan voorheen. ‘We nemen serieus eigenaarschap en halen geen grappen uit. Het gaat niet om winstmaximalisatie op korte termijn, maar om hechte samenwerking voor jaren. Het lijkt wel een huwelijk.’
Alle partijen op de campus die logistieke diensten afnemen, moeten bereid zijn om data te delen. Dat zou een voorwaarde kunnen zijn om zich te vestigen op de campus, maar zover is het nog niet. Inmiddels is er in het fieldlab al veel ontwikkeld en voorbereid. Er is een roadmap opgesteld hoe te komen bij een state-of-the-art AML-systeem. Ben Hamers: ‘We hebben een soort menukaart met alle mogelijkheden qua logistiek en verpakkingen. Organisaties op de campus kunnen instappen en diensten afnemen. We bieden deels een basispakket, deels maatwerk.’

Nek uitsteken
Het is een kwestie van beginnen en samen steeds weer verbeteren. Hamers: ‘Alle inspanningen vragen enorme voorinvesteringen. Natuurlijk zit er een verdienmodel achter. Maar iedereen aan tafel steekt flink de nek uit om die investeringen te doen in het grote geloof dat het gaat lukken.’ Vorselaars: ‘We hebben natuurlijk gekeken naar voorbeelden elders. In Duitsland wordt er veel over AML gesproken, in Nederland is er de wil om samen te werken en het echt te laten landen.’ Natuurlijk zijn er bottlenecks: zo gaan de ontwikkelingen in machineautomatisering, mobile robots en AGV’s snel. ‘We moeten blijven zorgen dat alles met elkaar blijft praten.’
Bart van Dijck, projectmanager bij FPC: ‘We weten waar we aan begonnen zijn en waar we naartoe willen. Dit vraagt veel out-of-the-box denken, maar over een paar jaar ga je dit meer zien.’ En wellicht dat de partijen hun AML-systeem voor de BIC ooit uitrollen in andere hightech clusters.

Logistieke complexiteit handlen
Ceo Edward Voncken van KMWE: ‘De logistiek op de campus wordt door één centrale partij geregeld. Dat gebeurt vanuit het idee dat die logistieke processen tussen bedrijven veel efficiënter geregeld kunnen worden. We willen de logistiek net als technology op een hoger plan brengen. De supply chain wordt steeds complexer. Een groter aantal bedrijven voegt waarde toe. Die logistieke complexiteit proberen we te handlen door slim samen te werken. We willen toe naar aan- en afvoer van producten just op time en precies op de juiste plek. Samenwerking houdt per definitie in dat je kennis en informatie deelt op een slimme manier. Alle systemen moeten op elkaar afgestemd zijn. Voorheen was het versnipperd, voortaan is het veel meer gecoördineerd.’