Thema's

KempenTech: vanaf 2020 het hele jaar techniek voor jeugd


Technieklessen met moderne, duurzame materialen, passend bij de lesmethodes in het basisonderwijs. Ontwikkeld door bedrijven en scholen uit de Kempen, aangejaagd door het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). KempenTech wordt in 2020 omgevormd van een jaarlijks event naar een jaar vol techniekpromotie en educatie.

KempenTech is hét merk, met nieuw fris logo, waarmee het KOP samen met onderwijs en bedrijfsleven techniek voor alle jeugd en jongeren toegankelijk wil maken. Leerlingen van het voortgezet onderwijs worden voortaan nauwer betrokken, zowel om lesmaterialen te maken voor het basisonderwijs, als om zelf enthousiast gemaakt te worden voor een toekomst in de Kempische maakindustrie. Dit past goed in de landelijke programma’s rond Sterk Techniekonderwijs.

De bedrijven van het Kempisch Ondernemers Platform en de Kempische scholen sluiten bovendien aan bij de landelijke database Gastlessen, Zó Geregeld van Jet-Net & TechNet. Hiermee wordt de lang gekoesterde wens om makkelijker – digitaal – contact te leggen voor gastlessen en bedrijfsbezoeken vervuld. Scholen kunnen zelf bedrijven benaderen voor een gastles. Het KOP ondersteunt waar nodig en zorgt dat bedrijven aangehaakt zijn.

Met de aansluiting bij Jet-Net & TechNet komt bovendien veel expertise vrij rond techniekpromotie en het geven van technieklessen. Bijzonder is dat het KOP er voor heeft gezorgd dat binnen de database ook ruimte komt voor de Groote Aard, de leerlingen van deze praktijkopleiding draaien uiteraard ook mee in de techniekpromotie. Zij gaan zorgdragen voor het beheer van de leskisten die het KOP met scholen en bedrijven ontwikkelt.

 

Kempische leskisten voor techniek
De leskisten, met bijvoorbeeld Lego, micro:bits en andere hardware, worden voorzien van leskaarten met informatie over en opdrachten van Kempische maakbedrijven en gaan rouleren langs de scholen. Alle ruim dertig techniekcoaches hebben tijdens de lockdown vanuit het KOP een micro:bit, een kleine micro:computer die veel wordt gebruikt in het onderwijs, thuisgestuurd gekregen om vast eens te oefenen met dit materiaal.

De Kempische bedrijven zijn daarnaast met het onderwijs in gesprek om ervoor te zorgen dat het aanbod goed past bij de 21e eeuwse leerdoelen. Techniekcoaches gaan docenten meer klassikaal ondersteunen in het reguliere lesprogramma. Het KOP is daarvoor ook werving gestart voor nieuwe techniekcoaches, die werkzaam zijn in Kempische bedrijven.

“Het is mooi te ervaren dat zowel het basis- als voortgezet onderwijs in de Kempen zo enthousiast is om ondanks de corona-crisis toch tijd te investeren in het ontwikkelen van de leskisten. Met steun van de Kempische bedrijven zorgen we ervoor dat in september de eerste lesmaterialen beschikbaar zijn. Duurzaamheid staat voorop. In plaats van steeds weer iets nieuws te bedenken, kunnen we nu echt een doorlopende leerlijn maken en investeren in samenwerking. We gaan daar ook de jongeren uit het technisch voortgezet onderwijs bij betrekken”, zegt programmamanager onderwijs Fleur Besters van het KOP.

 

DTW
De Dutch Technology Week (DTW) kan dit jaar niet fysiek plaatsvinden. KempenTech zou hierin volop participeren. Er hadden zich honderden basisscholieren aangemeld. Online wordt nu de Science & Tech Quiz live gestreamd waar wereldwijd aan deelgenomen wordt. Basisscholen krijgen van ASML een knutselproject aangeboden.