Thema's

18 miljoen voor techniekonderwijs in Zuidoost-Brabant

EINDHOVEN – Scholen in de regio krijgen bijna 18 miljoen euro om techniekonderwijs op het vmbo verder te ontwikkelen. De verbinding met het bedrijfsleven speelt een grote rol

Bron: ED

Om het vmbo-techniekonderwijs een impuls te geven, komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een flinke zak geld over de brug. De 45 plannen van samenwerkende vmbo-scholen, mbo’s en bedrijven die het ministerie heeft gehonoreerd, kunnen samen rekenen op 231 miljoen euro. Daarvan landt bijna 18 miljoen in deze regio. De bedragen komen op 1 januari 2020 beschikbaar en hebben betrekking op de komende vier kalenderjaren.

Ruim 7,4 miljoen euro gaat naar het verband waarvan Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot de penvoerder is. Ook het Pius X-College in Bladel, het Commanderij College in Gemert, het Rythovius College en De Groote Aard in Eersel maken er deel van uit. Algemeen directeur Ton Broeren van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot is blij met het toegekende bedrag. „Daar kunnen we goed mee uit de voeten. Het techniekonderwijs krijgt er een geweldige impuls door.”

Hybride docent
Het plan waarvan Were Di in Valkenswaard penvoerder is, krijgt ruim 3,8 miljoen euro. Daarin participeren ook het Sondervick College en de Prins Willem-Alexanderschool in Veldhoven en De Berkenschutse in Heeze. Het derde plan beslaat de regio Eindhoven, met SintLucas als penvoerder en onder andere Stedelijk College en Vakcollege Eindhoven, kan rekenen op 6,6 miljoen euro.

“Een betere koppeling met de praktijk is de succesfac­tor”Ton Broeren, Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

De ingediende plannen omvatten een groot scala aan maatregelen, van het up-to-date maken van technieklokalen tot het enthousiasmeren van basisschoolleerlingen voor techniek. Maar vooral de verbinding met het bedrijfsleven komt in alle haarvaten van de plannen terug. „Een betere koppeling met de praktijk is de succesfactor”, zegt Broeren. En dus willen de vmbo’s ‘hybride docenten’ aantrekken: leerkrachten die het onderwijs combineren met een parttimebaan in het bedrijfsleven. De kruisbestuiving krijgt ook vorm door docenten stage te laten lopen in bedrijven, ondernemers gastlessen te laten geven of leerlingen op excursie te sturen. „We moeten laten zien hoe de praktijk eruit ziet. Bedrijven met apparatuur die we zelf niet aan kunnen bieden, kunnen we in ons onderwijsprogramma opnemen”, zegt rector Edward de Gier van Were Di. „De samenwerking is de kracht.”