Techniek in de Kempen, niet meer praten maar doorpakken!

KEMPEN – Het artikel ‘Klusklas op elke basisschool’ van Martijn de Kort en Greet Buter in het ED van donderdag 7 maart geeft ons een geweldige boost. Dit zorgt niet alleen bij mij voor een hart onder de riem maar zeer zeker ook bij diverse basisscholen in de Kempen en bij hun techniekcoaches.

Bron: ED

Na afspraken tussen onderwijs en bedrijfsleven in Techniekpact 2020, de inspanning in veel VMBO-scholen om Sterk techniekonderwijs te realiseren, samen met collega-VO-scholen, onderschrijven nu ook de gemeenten en de Provinciale Staten van Noord Brabant dat technische bedrijven in deze regio met de rug tegen de muur staan. Het is nu de hoogste tijd om met zoveel mogelijk praktische oplossingen te gaan werken om het tij de keren.

Binnen de Kempen doen we (KOP-techniekcoaches) dit al een jaar of 8. We zijn samen met scholen en bedrijven op zoek naar de juiste manieren om kinderen enthousiast te maken voor techniek. Tegelijkertijd ervaren de leerkrachten in die basisscholen dat techniek niet zo ingewikkeld is. Sterker nog, techniek stelt kinderen via onderzoekend en ontdekkend leren in staat om hun talenten te ontdekken en verder uit te bouwen. Die talenten hebben we de komende jaren hard nodig.

In verschillende andere Brabantse regio’s worden ook dit soort modellen bedacht en uitgeprobeerd door mensen in de praktijk. Er is lang genoeg geadviseerd door diverse adviesbureaus welke modellen er volgens hen in de klas haalbaar moesten zijn. Veel van die bureaus zijn door allerlei fusies verdwenen en daarmee ook goed bedoelde subsidies, beschikbaar gesteld door diverse organisaties en jammer genoeg ook het enthousiasme bij veel gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten die alleen maar mochten uitvoeren wat anderen bedacht hadden. Naar ons idee is de werkelijkheid meer gebaat bij ‘bottom-up’-aanpak. Laten we op zoek gaan naar allerlei praktische activiteiten die hun meerwaarde in de praktijk al hebben bewezen. Bekijk die kritisch bij het evalueren en optimaliseren. Daardoor kunnen verschillende benaderingswijzen naast elkaar blijven bestaan zodat basisscholen een keuze kunnen maken die bij hun onderwijsvisie past. Bestaande modellen moeten we nog verder optimaliseren en zorgen dat er maatwerk ontstaat voor schoolbesturen en basisscholen. Ook hierin kan Brainport een hele grote rol van betekenis hebben voor deze regio maar ook ver daarbuiten.

Een klusklas, zoals in genoemd artikel, is een variant die door diverse scholen wordt omarmd. Prima, maar niet in alle situaties is klusklas de meest geschikte aanpak voor die kinderen, in die specifieke omgeving met een heel eigen onderwijsvisie. De onderwijsmensen die elke dag kinderen enthousiast maken voor hun onderwijsaanbod vervullen een sleutelrol bij elke vernieuwing binnen hun school. Dus ook bij het verschuiven van accenten in de richting van techniekonderwijs. Maar dan moeten we niet voorbij gaan aan de drive van deze mensen die het nieuwe accent graag in hun klas willen realiseren. Dan kunnen we er voor zorgen dat alle ‘techniek-neuzen’ dezelfde kant op staan. Let maar eens op wat dat voor gevolgen zal hebben.

Wij, vrijwillige techniekcoaches binnen KOP, worden door het genoemde artikel alleen nog maar enthousiaster. Zeker als we merken dat naast de reacties van leerkrachten, ouders, kinderen, de medewerking van bedrijven, de vasthoudendheid van de techniekcoaches, nu ook de politiek op gemeentelijk en provinciaal niveau aangeeft dit als speerpunt te gaan zien.

Wij gaan ons plan voor de periode 2019-2023 met volle overtuiging en gesterkt door de politiek, presenteren en uitvoeren.

Jullie horen nog van ons!

Jan van der Sanden
Projectleider Techniekcoaches van het Kempisch Ondernemers Platform