Werknemersscan mobiliteit in de Kempen

In de Kempen start binnenkort een aantal projecten ter verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio. De herinrichting van de N284 wordt voorbereid. Een onderzoek naar de sluipverkeerroutes, een onderzoek naar een snelle fietsverbinding richting Eindhoven en er worden pilotprojecten opgezet om de mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren. Om goed inzicht te krijgen in de potentie van mobiliteitsmaatregelen in de Kempen en van werkgevers is een werknemersscan ontwikkeld. Wij vragen u als werkgever uw medewerking te verlenen aan het verspreiden van deze werknemersscan. Via bijgaande poster vragen we aan uw werknemers om de vragenlijst in te vullen. Wilt u bijgaande poster ophangen in uw kantine of koffieruimte?

Via de QR-code op de poster word je door- gelinkt naar de vragenlijst. De vragenlijst is ook in te vullen via de website: www.mobiliteitindekempen.nl . De link naar deze vragenlijst wordt ook via de digitale ondernemersnieuwsbrieven verspreid. We vragen u als werkgever de link zoveel mogelijk te delen met uw werknemers. Het is voor ons van belang dat zoveel mogelijk werknemers deze scan invullen om een optimaal beeld te krijgen van de mobiliteit in onze regio. Onder de deelnemers van de werknemersscan verloten wij een ballonvaart. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Projectteam Mobiliteitsprojecten de Kempen Huis van de Brabantse Kempen