Laptops en tablets nodig voor scholieren in de Kempen

Alle scholen zijn dicht. Docenten geven online lesgeven. Maar lang niet alle leerlingen in deze regio hebben thuis een computer om mee te kunnen doen: we hebben vanuit alle scholen samen de vraag om minimaal 500 computers, laptops of tablets gekregen!

Vanuit het KOP is programmamanager onderwijs Fleur Besters hiermee samen met Lianne van den Wittenboer van Brainport aan de slag gegaan. Alle devices vanaf Windows 8 zijn bruikbaar, macbooks of iPads zijn uiteraard ook welkom! Doneren of lenen, beiden zijn opties. Wij matchen je bij uitleen aan een school, bij donatie kunnen we afspreken hoe de computers opgehaald worden. 


Vraag je werknemers ook wat zij misschien nog thuis hebben liggen en kijk in je eigen bedrijf wat je kan missen. Samen gaan we er toch voor zorgen dat alle jongeren mee kunnen doen met het onderwijs op afstand? Neem contact op met Fleur Besters voor meer informatie of een concreet aanbod (fleur@hetkop.nl). https://brainporteindhoven.com/nl/voor-jou/coronavirus/vraag