Files en sluipverkeer N284 in 2026 verleden tijd

In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden. Diverse kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels, fietsroutes worden aangelegd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility.

Voor het verbeteren van de N284 tussen Reusel en de A67 wordt in totaal € 40 miljoen gereserveerd.

Gedeputeerde Christophe van der Maat, wethouder Wim van der Linden (gemeente Bladel) en wethouder Frank Rombouts (gemeente Reusel-De Mierden) hebben vorige week vanwege de coronamaatregelen overleg gevoerd via een videogesprek en gezamenlijk een voorkeursalternatief gekozen. Ze vonden het belangrijk om ondanks de situatie in Brabant die velen in de provincie bezighoudt, dit overleg door te laten gaan om vaart in dit proces te houden. Het aanpakken van de N284 is namelijk hard nodig. Dagelijks staan er files tijdens de spitsuren, dorpen hebben last van sluipverkeer en er is sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers om over te steken. Dat moet in 2026 verleden tijd zijn.

Bekijk de veranderingen op de kaart:

 

Totaalplaatje klopt
Christophe van der Maat: ”Met dit plan combineren we groot onderhoud met het aanpakken van kruispunten en investeren we fors in de fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer. De aanpak van de N284 is ook goed voor de bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeven en biedt mogelijkheden voor de Egyptische Poort en de ontwikkeling van beekdal de Groote Beerze.” In de verdere planuitwerking wordt gekeken naar mogelijke faunavoorzieningen en maatregelen om geluid en trillingen tegen te gaan. De N284 moet zo energieneutraal mogelijk worden, waardoor ook een bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie. Een zo efficiënt mogelijk grondstofgebruik zorgt voor positieve milieueffecten, zoals minder CO2-uitstoot en minder afval.

De beide wethouders zijn vooral trots op het doorlopen proces en de goede samenwerking. Er is rekening gehouden met lokale wensen, passend binnen gemeentelijk en provinciaal beleid en regionale projecten. Van der Linden: “We hebben intensief samengewerkt vanuit diverse scenario’s en zeer zorgvuldig een afweging gemaakt. Uiteraard met hulp van diverse partners en passend bij de ontwikkelingen in De Kempen.” Wethouder Rombouts springt hem bij: ”Het proces heeft enkele maanden langer geduurd vanwege een aantal extra te onderzoeken vragen over landbouwverkeer en de fietsstructuur. Maar dat was de moeite waard. Liever iets langer uittrekken voor een goed proces dan overhaast een beslissing nemen. Het totaalplaatje klopt nu en daar zijn we trots op.”

 

Inloopbijeenkomst N284 uitgesteld
Gedeputeerde Staten en de gemeenteraden van Bladel en Reusel-De Mierden moeten nog instemmen met het voorkeursalternatief.

Om aan alle geïnteresseerden o.a. het voorkeursalternatief toe te lichten, was een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis aan de Markt 21 in Bladel gepland. Deze bijeenkomst is uitgesteld vanwege de corona-uitbraak. Een nieuwe datum wordt kenbaar gemaakt via de website www.n284.nl en via TwitterFacebook en Instagram. Op de website komt een duidelijke uitleg met beeldmateriaal over het voorkeursalternatief te staan. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar N284@bladel.nl.