Ambities in Brainport: 70.000 nieuwe banen in ICT en techniek

Op 12 december namen circa 20 deelnemers deel aan een boeiende HR Kennissessie met als thema ‘De impact van schaalsprong op de regionale arbeidsmarkt’. Astrid van Deelen, verantwoordelijk voor Arbeidsmarkt en Onderwijs bij Brainport Development, presenteerde de vooruitzichten voor ruim 70.000 extra arbeidsplaatsen binnen ICT en Techniek in de komende 10 jaar. Ongeveer 50% daarvan moet een HBO/WO achtergrond hebben, wat de kennisintensieve aard van de regio benadrukt in vergelijking met andere gebieden.

Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken, heeft Brainport een regionaal programma opgezet met vijf maatregelen. Hierbij ligt de focus op het vergroten van de participatiegraad, het verhogen van de productiviteit en het aantrekken van internationaal talent. Terwijl Astrid de arbeidsmarktopgave toelichtte, benadrukte ze het cruciale belang van adequate randvoorwaarden die moeten meegroeien met de vraag. Zaken als kinderopvang, huisvesting en voldoende docenten worden hierbij als essentieel beschouwd.

De regio erkent ook dat een deel van de groei buiten de Brainportregio moet worden opgevangen. Er wordt nu al gekeken naar steden als Den Bosch, Tilburg en Breda, terwijl mogelijkheden voor samenwerking en kennisdeling met de regio Twente worden onderzocht. De waardevolle bijeenkomst bood deelnemers inzicht in de uitdagingen van de arbeidsmarkt.