Toezicht en handhaving informatieplicht energiebesparing

Gemeenten en omgevingsdiensten hebben inmiddels de ingediende rapportages opgehaald uit eLoket. Dit overzicht vergelijken ze met alle bedrijven en instellingen uit hun gemeente om te zien wie er nog geen aangifte heeft gedaan. Inmiddels wordt er actief gehandhaafd, waarbij er landelijk verschillen in de aanpak zitten.

Bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas zijn sinds 2008 verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren. Voor 1 juli 2019 moeten deze bedrijven via het eLoket van het RVO laten weten welke energiebesparende maatregelen al wel of nog niet zijn genomen. Om bedrijven een kapstok te bieden heeft de overheid een lijst samengesteld van energiebesparende maatregelen. Deze wordt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) genoemd en daarvan zijn er 19 gemaakt, zodat er voor alle sectoren een relevante EML bestaat. Hierop staan energiebesparende maatregelen die doorgaans binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

De beantwoording van de erkende maatregelenlijst is niet eenvoudig. Cinergie en ISK hebben afspraken gemaakt voor het uitvoeren van een energie audit en het invullen van de informatieplicht voor aangesloten lidbedrijven. Het voordeel van een energie-audit is dat al het energieverbruik onder de loep genomen wordt en ‘laaghangend fruit’ vaak al direct tot kostenbesparingen leidt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van ventilatie, verwarmen en koelen op momenten dat er niemand in uw pand aanwezig is.

Energiebesparing wordt daarmee ook als een kans gezien, niet als een bedreiging!

Heeft u interesse in deelname of heeft u vragen? Neem dan contact op met Mike Lusthof van Cinergie, m.lusthof@cinergie.nl of telefoon 06-53292042.