ISK heeft – na een uitgebreide vergelijking en tendering – een overeenkomst met Advocatenkantoor Jacobs gesloten waardoor u als lid gebruik kunt maken van scherpe tarieven voor een aantal diensten binnen credit management. Hieronder vallen zaken als incasso, gerechtelijke procedures en juridische dienstverlening. Indien u interesse heeft in de dienstverlening meldt u dat u ISK-deelnemer bent, waarna u inzage krijgt in de gemaakte afspraken.

Advocatenkantoor Jacobs met vestigingen in Bladel en Waalre, richt zich qua werkzaamheden met name op die rechtsgebieden, waar bet bedrijfsleven in de dagelijkse praktijk tegen aan kan lopen: incasso-problemen als gevolg van niet-betalende debiteuren en arbeidsrechtelijke problemen en vragen. Daarnaast is het kantoor uiteraard volledig thuis in het gewone overeenkomstenrecht, nu dat immers de basis vormt van menig incasso-geschil, en ook van het arbeidsrecht. Het kantoor is bij uitstek geschikt indien u persoonlijk contact zeer op prijs stelt.

Henri Jacobs – Tel. 0497-387102 –  info@advocatenkantoorjacobs.nl   – www.advocatenkantoorjacobs.nl