Het bestuur van ISK wordt gevormd door ondernemers welke zijn aangesloten bij IGE, OBGB, OVBRM en POB. Onderstaande functies zijn onder de bestuursleden verdeeld (bestuursleden zijn bereikbaar via info@iskempen.nl):

Voorzitter: Wim van Eijk – OBGB
Vicevoorzitter: Walter Sleegers – OBGB
Penningmeester: Walter van de Ven  – IGE
Bestuurslid: Adriaan Burgmans – POB
Bestuurslid: Bas Schellens – OVBRM
Bestuurslid: Bart van Herk – OVBRM
Bestuurslid: Michiel de Graaff – IGE
Bestuurslid: Wil Daris  – POB