Wie is…?

VNO-NCW Brabant Zeeland is het ondernemingsnetwerk van beide provincies. Het biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities.

Wat doet het?

Het maakt zich hard voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat, voor bedrijven in het algemeen en voor de leden in het bijzonder. Om dit te bereiken heeft het 2 kerntaken; Belangenbehartiging naar overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties en Kennisdelen en ontmoeting door het organiseren van bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, masterclasses en studieclubs.

Focus?

VNO-NCW focust zich op 3 thema’s:
• Arbeidsmarkt en onderwijs
• Infrastructuur en ruimte
• Milieu en duurzaamheid

Projecten/events?

Het netwerk organiseert of participeert onder meer in de volgende projecten: Brabant Robotiseert, Groene Pluim en events zoals Lenteprikkel.

VNO-NCW
Reitseplein 1
5537 AA Tilburg
013 2050000
info@vnoncwbrabantzeeland.nl
www.vnoncwbrabantzeeland.nl