Wie is…?

Het MRE is een flexibele netwerksamenwerking van en door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant met als doel het verstevigen en uitbouwen van de huidige economische ontwikkeling in de Brainportregio. Door de krachten van stad en landelijk gebied te bundelen wil het MRE het vestigings- en verblijfsklimaat voor inwoners en bedrijven stimuleren.

Wat doet het?

De 21 gemeenten werken bestuurlijk samen op 4 thema’s. In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is concreet benoemd waar ze de komende periode op inzetten, o.m. het verbinden van de gemeentelijke en bovenlokale economische agenda’s met de Brainportagenda en het stimuleren van slimme mobiliteit in de regio. Ook vertegenwoordigt het MRE de overheidsrol binnen Brainport.

Focus?

Het MRE focust zich op 4 thema’s waarop regionale samenwerking nodig is:
• Economie
• Mobiliteit
• Energietransitie
• Transitie Landelijk Gebied

Projecten/events?

Met subsidies, zoals het Stimuleringsfonds, wil het MRE de innovatieve kracht van de regio versterken.

Metropool Regio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040 2594594
info@metropoolregioeindhoven.nl
www.metropoolregioeindhoven.nl