Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) is een overkoepelende ondernemersvereniging – geïnitieerd door het bedrijfsleven – die gemeente overstijgende zaken behandelt. Hiermee wil het KOP gericht bijdragen aan de ambities van ondernemers, overheden en organisaties.

Alleen een optimale samenwerking kan leiden tot de gewenste economische groei en toename van werkgelegenheid en (arbeids)participatie. Het KOP speelt hierbij een initiërende en coördinerende rol binnen de multi-helix.

De ambitie van het KOP is om de 750 aangesloten bedrijven mee te nemen in de ontwikkeling naar slimme productie, meer samenwerking en nieuwe bedrijvigheid.