Wie is…?

De BOM is een publieke organisatie die samen met ondernemers aan een sterke, duurzame en toekomstbestendige Brabantse economie bouwt. Door hun onafhankelijke positie opent het deuren voor commerciële partijen. Zo stimuleren ze samenwerking en brengen ze mensen en middelen bij elkaar.

Wat doet het?

De BOM denkt mee met vernieuwende ondernemers en oplossers van maatschappelijke vraagstukken. Ze helpt bij het realiseren van dromen, het betreden van nieuwe markten en de ontwikkeling van baanbrekende ideeën tot tastbare producten en diensten. Ook voorziet de BOM in een kapitaalbehoefte vanuit fondsen die ze beheren en financiële mogelijkheden die zich vanuit hun netwerk aandienen.

Focus?

De organisatie focust zich op ontwikkelthema’s in de volgende sectoren:
• Agrofood
• Green Mobility
• Life Sciences & Health
• HTSM
• Biobased Economy
• MRO Maintenance
• Supply Chain

Projecten/events?

Ze is betrokken bij verschillende Europese projecten die innovatie en samenwerking van met name MKB’ers stimuleren. Lopende projecten zijn onder meer Blauwe Keten, Smart-Tooling en Food 2020

Bom
Goirlese Weg 15
5026 PB Tilburg
088 8311120
info@bom.nl
www.bom.nl