Samen met de 4 Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – de Mierden) gaat het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) een nieuwe bedrijventerreinenvisie opstellen. Een visie die moet bijdragen aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen. De visie wordt opgesteld in samenwerking met Stec Groep en zal voorjaar 2020 gereed zijn.

 

“De input van ondernemers is essentieel voor het opstellen van een toekomstbestendige bedrijventerreinenvisie” 

Uw deelname aan de enquête is waardevol voor ons en stellen we zeer op prijs!
Het invullen neemt ca. 10 minuten in beslag.

Bekijk de enquête via de website

Waarom een nieuwe visie?

De huidige bedrijventerreinenvisie van de Kempen dateert uit 2012. De omstandigheden zijn sindsdien flink veranderd. Een flinke economische groei heeft plaatsgevonden en het Kempisch Bedrijven Park (KBP) is inmiddels in gebruik genomen.

Daarnaast komen er veel ontwikkelingen op die terreinen af. Denk aan circulaire economie, robotisering, slimmere productieprocessen, efficiëntere logistieke bewegingen en duurzaamheids- en klimaatdoelen.

Een gezonde bedrijventerreinenmarkt met voldoende kwalitatief aanbod voor de juiste doelgroep is van belang. In de Kempen zijn er echter ook een aantal verouderde bedrijventerreinen en het aanbod van nieuwe bouwkavels neemt af.

Daarom hebben de Kempengemeente samen met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) de handen in een geslagen om een gezamenlijke visie op te stellen die moet bijdragen aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen. Daarbij is de input van ondernemers essentieel!

 

Belangrijk voor ondernemers omdat het gaat over de toekomst van hun bedrijventerrein!

 

Tussentijds worden ondernemers op de hoogte gehouden via verschillende kanalen. Deze pagina wordt bovendien ingericht als projectwebsite waar naast actuele nieuwsberichten ook de voortgang te volgen is.

 

Het Kop

 

 

Top 3 van Nederland

De Kempen is een florerende economisch gebied en staat in de top 3 van snelst groeiende economische regio’s van Nederland. Bedrijventerreinen zijn de motor van deze groei en essentieel voor een optimaal ondernemingsklimaat.

Het Kop

 

De vier Kempengemeenten beschikken over 20 bedrijventerreinen die samen 13.500 banen tellen. Deze banen zijn verdeeld over ruim 950 bedrijven, grofweg 40% van de totale werkgelegenheid binnen de regio.