Bedrijventerreinen

De Kempen is een florerende economisch gebied en staat in de top 3 van snelst groeiende economische regio’s van Nederland. Bedrijventerreinen zijn de motor van deze groei en essentieel voor een optimaal ondernemingsklimaat.

De vier Kempengemeenten beschikken over 20 bedrijventerreinen waar zo’n 950 bedrijven zijn gevestigd, goed voor ruim 13.500 arbeidsplaatsen.

Energietransitie
Vanuit de klimaatopgave in Nederland om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten en een CO2-neutrale elektriciteitsproductie, is het noodzaak dat grootverbruikers en ondernemers op de bedrijventerreinen een bijdrage leveren.

Uit onderzoek van KOP (juli 2021) blijkt dat de grootste belemmering voor ondernemers om in duurzaamheid te investeren vooral bestaat uit de netwerkcongestie in deze regio. De congestieproblematiek werkt vertragend en remmend, voor bestaande ondernemers maar ook voor nieuwe vestigers. Vele daken worden bijvoorbeeld niet benut voor zon, maar de problematiek vraagt daarnaast vooral ook om innovaties en intensieve samenwerking tussen ondernemers onderling. 

Daarom heeft KOP samen met de Kempengemeenten en Alius Energy een stimuleringssubsidie aangevraagd. Wij hebben van MRE (Metropoolregio Eindhoven) de toekenning van deze aanvraag ontvangen! Dat betekent dat we aan de slag gaan met het organiseren van een aantal proeftuinen op de Kempische bedrijventerreinen. De ontwikkeling van zgn. smart grids, ofwel Local Balanced Smart Grids staat daarbij centraal.

Projecten ‘on the spot’ zijn essentieel om praktische ervaring op te doen en in de lead te blijven van het continue veranderende landschap van de energietransitie. Naast deze praktische invulling is ook aandacht voor de wettelijke en juridische kaders.

Het Kop