Word partner en sluit je aan bij KOP!

Aan het woord is Hans van den Dungen, voorzitter van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP).  Een stichting waar 850 bedrijven bij aangesloten zijn en die zich sinds 2007 inzet voor een duurzaam ondernemersklimaat in de Kempen. Hans praat ons bij over de nieuwe koers van het KOP en waarom deze noodzakelijk is. De meest prangende vragen op een rijtje:

Waarom heeft het KOP haar missie en visie aangepast?

Nieuwe technologieën, circulair ondernemen en verdere digitalisering maakt dat Kempische ondernemers keer op keer voor uitdagingen staan. De enorme groeiambities in Brainport vragen bovendien om een herijking van onze beleidsthema’s, waar moeten we als KOP onze focus op leggen. KOP wil ondernemers helpen bij het overwinnen van hun uitdagingen.

Mede om die reden hebben we dan ook onze missie en visie aangepast. Daar past ook een nieuwe huisstijl bij. We zijn klaar voor de toekomst, KOP Next Level. We hebben hier een leuke video over gemaakt, zie hier.

Wat behelst die missie?

Elke dag bouwen we samen aan een duurzaam ondernemersklimaat in de Kempen. Dit vormt de basis voor excellerend ondernemerschap van de huidige generatie ondernemers en die van morgen. Kortom een economisch sterke regio waarin de ondernemende Kempenaar zijn kop boven het maaiveld durft uit te steken.

Word partner!

Bent u lid van één van de plaatselijke ondernemersverenigingen, word dan partner van het KOP. Als partner lever je zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage om projecten en programma’s verder te brengen. Hierdoor zijn we in staat om aan de  door overheden  vereiste cofinanciering te voldoen, zo blijven overheden investeren in onze projecten.

Dat geldt voor vrijwel alle projecten zoals  bijv. KempenTech en het energieproject op de Waterlaat. Afgelopen jaren is KOP zeer succesvol geweest in het binnenhalen van subsidies middels het voldoen aan de eis van cofinanciering. Iedere euro die wordt geïnvesteerd weten we als KOP te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen. Bedrijven sluit je daarom aan bij KOP en word partner!

Hoe is de financiering van het KOP geregeld?

De aangesloten ondernemersverenigingen dragen zorg voor de basisfinanciering. Voor dit bedrag verzorgt KOP – dus voor alle leden van de ondernemersverenigingen – belangenbehartiging, lobby en informatievoorziening. Daarnaast bieden wij techniekeducatie (KempenTech) aan voor alle jongeren in de Kempen.

Tot nu was zo ongeveer alles gratis. Dit was mogelijk door de steun van een 35 KOPloper bedrijven. Deze KOPlopers hebben in de periode tot 2019 een bedrag ingelegd waar vanuit de verschillende projecten, trainingen en andere initiateven zijn betaald. Door inleg van deze bedrijven zijn subsidies binnen gehaald (cofinanciering). Alles bij elkaar gaat het om een bedrag van ca. 1,4 miljoen euro in de achterliggende 5 jaren.

Welke ondernemersverenigingen zijn aangesloten bij het KOP?

OBGB uit Bladel, Ondernemend Eersel uit Eersel, BOC uit Bergeijk en OVBRM uit Reusel – de Mierden. Daarnaast hebben de besturen van VICV uit Valkenswaard en KOP de intenties om ook VICV aan te laten sluiten.

Wat krijgen partners?

Als partner kun je vrijwel aan alle activiteiten van het KOP deelnemen; workshops en trainingen, bijbaantjesmarkt, HR Leerkring, ondersteuning bij subsidiemogelijkheden, vakroute en -school. En nog veel meer. Ook hier hebben we een leuke video over gemaakt. In dit overzicht hebben we de mogelijkheden op een rijtje gezet.

Wat zijn de verschillende tarieven?

Het model is zo opgebouwd dat de grootste bedrijven de sterkste lasten dragen. Kleine bedrijven kunnen al vanaf € 40 per maand partner worden.

Waarom is het belangrijk dat bedrijven partner worden?

De uitdagingen voor ondernemers in zijn algemeenheid zijn al erg groot. Hier in de regio komt daar nog eens bij dat door de enorme groei van ASML we te maken krijgen met specifieke problemen. We hebben een tekort aan kwalitatieve bedrijventerrein, technisch personeel, wegen slibben dicht en we hebben te maken met een overbelasting van het energienetwerk. De oplossing ligt er in om dit samen op te pakken.

Samen oppakken gaan we overigens ook doen met Brainport voor een nieuw programma “Brede MKB”. Samen met hen werken we aan een langdurig programma om MKB bedrijven te helpen. Een programma deze keer niet voor start-ups , scale-ups en grotere bedrijven, maar voor de grote groep MKB-ers die de Kempen rijk is. Alleen daarvoor zou je al partner moeten willen worden!

KOP is er toch alleen voor de Maakindustrie?

Dat is een misvatting. De Maakindustrie is de motor van onze regionale economie en vormt de voedingsbodem voor veel bedrijvigheid in de Kempen. Bij de programma’s en initiatieven die we ontwikkelen kijken we breder, we zijn er voor alle bedrijven. Voor starters en de gevestigde orde. Voor groot en klein. 

 We organiseren bijvoorbeeld een bijbaantjesmarkt waar ook supermarkten of recreatiebedrijven zich voor aanmelden. En bij de HR Leerkring sluiten ook schoonmaakbedrijven of accountantskantoren zich aan.

KOP kan niet zonder de bijdrage van haar partners! Meld je per omgaande aan!
Dat kan heel eenvoudig, via www.hetkop.nl/partners/ kun je jouw bedrijf aanmelden. Je vindt hier bovendien alle informatie over de verschillende partnerpakketten. Het KOP heeft uw bijdrage keihard nodig.