Wet Informatieplicht Energiebesparing ondernemers per 1 juli van kracht

KOP en ISK verzorgen interessante themabijeenkomst voor Kempische ondernemers

Per 1 juli van dit jaar is de Informatieplicht energiebesparing voor ondernemers van kracht gegaan. Een wet die niet direct bij iedereen een belletje doet rinkelen en voor nogal wat onduidelijkheid kan zorgen. Reden voor Kempisch Ondernemersplatform de Kempen (KOP) en Inkoop Samenwerking de Kempen (ISK) om een informatiebijeenkomst te organiseren. Gezien de grote opkomst was er behoefte aan dit thema.

Plan van aanpak
Ruim 120.000 bedrijven in Nederland hebben te maken met de nieuwe wetgeving. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van méér dan 50.000 KWh of 25.000 m3 zijn per 1 juli 2019 verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Hiervoor dienen zij een plan van aanpak in te dienen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) voert in opdracht van de gemeente controles uit. Tijd voor een verhelderend betoog van Siri Bisschops van de ODZOB en Dave Rusthof van Cinergie, die bedrijven ondersteunt bij hun energievraagstukken. De presentatie werd op 2 september gehouden bij Totaal Events in Bladel, die zich een prima gastheer toonde.

ODZOB
De ODZOB zorgt voor een balans tussen ondernemer en een veilige werkomgeving. Onlangs is de controle op energiebesparende maatregelen aan hun takenpakket toegevoegd. Eén van de zestig aanwezige ondernemers uit de Kempen uitte zijn bezorgdheid of de controleurs ter zake deskundig zijn. Voor iedereen  is de wetgeving nieuw maar ODZOB garandeert coulance mocht blijken dat er ruimte voor discussie is.

Cinergie
Ondernemers dienen een plan van aanpak aan te dragen dat een overzicht geeft van welke energiebesparende maatregelen genomen gaan worden, op welk moment, welke investering dat vraagt en wat het terugverdienmodel is. Geen eenvoudige klus en daar komt Cinergie om de hoek kijken; leden van ISK hebben in samenwerking met Cinergie in de Kempen al een voordeling energiecontract af kunnen sluiten. Cinergie zet zich ook door audits voor te bereiden en samen met ondernemers te kijken naar de huidige energiekosten en welke besparing mogelijk is.

Pilot
Bij KSE Process Technology is onlangs een pilot gehouden waarbij zowel ODZOB als Cinenergie betrokken waren. Door de uitvoering van nieuwbouw aan het pand van KSE, liggen mooie kansen voor energiebesparing. Volgens KSE-manager Stijn Klompmakers laten ondernemers veel geld liggen door níet naar hun energieverbruik te kijken. “Soms kan je met de investering van een tientje, honderden euro’s per jaar besparen. Dat kan natuurlijk ook met grotere bedragen maar veel kleine beetjes maken een groot verschil.” Cinergie voert een uitgebreide audit uit, brengt daarna advies uit en kan desgewenst de aangifte bij de RVO verzorgen.

Partners
De aanwezigen luisterden belangstellend naar de uitleg en nemen de informatie mee terug naar hun bedrijven. De knop moet nog om waardoor de nieuwe wet op de energiebesparing niet gezien wordt als een bedreiging maar als een kans. Wim van Eijk, voorzitter van ISK: “We vinden het onze taak om bij ondernemers meer awareness te kweken. Voor de meesten is energie niet meer dan een maandelijkse factuur. Door het bewustzijn te vergroten en ze begeleiding te bieden via één van onze partners, hopen we dat ze energiebesparing gaan zien als een kans en een uitdaging. Uiteraard doen we dit niet alleen; met ’t KOP hebben we veel raakvlakken als het op dit punt aankomt en de samenwerking verloopt dan ook prettig.” Na afloop van de themabijeenkomst was er genoeg stof om over na te praten.

www.iskempen.nl
www.hetkop.nl