“Vitaliteit is meer dan gezond eten en bewegen”

Tijdens de HR Leerkring van 11 juli waren ruim 20 deelnemers aanwezig om te bespreken hoe ze vitaliteit van collega’s en medewerkers kunnen verbeteren. Fleur Blankers, gastpreker en vitaloog van beroep, opende de sessie met een waardevolle tip: “Ga vooral het gesprek aan met je collega’s. Je kunt aan de buitenkant niet zien wat er onder de waterlinie speelt.” Een tip die ze deelde vanuit haar eigen ervaring en persoonlijke groei.

Fleur benadrukte dat vitaliteit veel meer inhoudt dan alleen meer bewegen en gezond eten en illustreerde dit aan de hand van de ‘Vitaliteitsschijf van vijf’: “Om mensen bewust te maken van hun vitaliteit en hoe ze deze kunnen verbeteren werken we bij Vitalogisch met de zogenaamde vitaliteitsschijf. De vitaliteitsschijf dient als een praktisch hulpmiddel en is op basis van holistische benadering waarbij fysieke en mentale welzijn in balans moeten zijn. Een goed evenwicht tussen lichaam, geest, omgeving en zingeving is essentieel voor het ervaren van vitaliteit”.

De aanwezigen deelnemers erkenden het belang van vitaliteit, aangezien dit leidt tot meer werkgeluk, productiviteit en een veiligere werkomgeving. Een recent onderzoek van de WHO onderschrijft dit en concludeerde dat vitale medewerkers zelfs 20% meer produceren. Dus alle reden om hier mee aan de slag te gaan.

Fleur Blankers is werkzaam als partner, trainer en coach bij Vitalogisch. Ze helpt bedrijven door haar kennis en inzichten over vitaliteit te delen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Als je meer wilt weten over dit onderwerp of als HR-professional uit de Kempen deel wilt nemen aan de HR-Leerkring, neem dan contact op met Ellen Keeris via ellen@hetkop.nl