Visie Kempische bedrijventerreinen

Veel bedrijvigheid in de Brabantse Kempen vindt plaats op de twintig bedrijventerreinen binnen de vier Kempengemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. Het is van groot belang om Kempenbreed afspraken te maken over de kwaliteit, behoeften en toekomst van deze terreinen en hier een visie voor te ontwikkelen.

Stec Groep, een economisch adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkelingen, is door de Kempengemeenten gevraagd te adviseren omtrent deze bedrijventerreinen. Er is veel data verzameld en bovendien hebben ruim 80 bedrijven een enquête ingevuld op verzoek van het KOP. Ook hebben ondernemers zitting genomen in de projectgroep en er hebben een aantal werksessies met Stec Groep, ondernemers, KOP en de vier gemeentes plaatsgevonden.

Mede dankzij de inzet van de ondernemers, die een essentiële bijdrage geleverd hebben is het resultaat dat er belangrijke samenwerkingsafspraken gemaakt zijn. De Kempische Bedrijventerreinenafspraken omvatten thema’s als de kwaliteit en aantrekkelijkheid van werklocaties, het aanbod van doorgroeimogelijkheden, nieuwe locaties en de verduurzaming en vergroening van panden en terreinen. KOP is uiteraard betrokken bij deze ontwikkelingen en vertegenwoordigt de ondernemers (en ondernemersverenigingen) in dit traject.

Bekijk via de link een interview met Frank Rombouts,  wethouder financiën, economie, toerisme en mobiliteit van gemeente Reusel – De Mierden die vertelt over de totstandkoming en uitwerking van de visie Kempische bedrijventerreinen.