UWV Barometer / Update arbeidsmarkt de Kempen

Het aantal WW-uitkeringen dat in Noord-Brabant in september 2020 verstrekt werd, lag 5% lager dan een maand eerder. Alsnog is het aantal verstrekte WW-uitkeringen 17% meer dan een jaar geleden. Alle sectoren werden in meer of mindere mate getroffen door de coronacrises, maar in de sector cultuur, sport en recreatie is het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met september 2019 aanzienlijk toegenomen.

Daling WW-uitkeringen maar niet in elke sector

Eind september 2020 telde de provincie Noord-Brabant 42.100 WW-uitkeringen. Dat was 3,0% van de beroepsbevolking, hetgeen gelijk was aan het landelijk percentage van 3,0%. Het aantal WW-uitkeringen in Nood-Brabant lag in september 2020 5% lager dan een maand eerder. Ook voor de Kempen is er een daling in het aantal verstrekte WW-uitkeringen. In totaal werden er 1140 WW-uitkeringen toegekend dat zijn er 31 minder dan de maand er voor.

Wat opvalt is dat de metaalelektro en metaalbewerking-sector juist een toename heeft van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de maand er voor. Deze is gestegen met zo’n 5%. De overige industrie heeft een daling van 3% in het aantal WW-uitkeringen.

NOW 3.0

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3.0 bestaat uit drie tijdvakken:

▪ NOW 3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021

▪ NOW 3.2: van 1 januari tot 1 april 2021

▪ NOW 3.3: van 1 april tot 1 juli 2021

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Dit geldt ook wanneer een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de eerdere NOW-regelingen (NOW 1.0 of 2.0). De  NOW 3.1 kan vanaf 16 november tot en met 13 december worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021.

Hulp nodig?

Het werkservicepunt de Kempen helpt werkgevers uit de Kempen graag om openstaande vacatures in te vullen met werkzoekenden. Daarnaast kan u ook contact opnemen voor vragen rond de NOW en TOZO-regeling.