UWV Barometer / Update Arbeidsmarkt De Kempen

Landelijk is het effect, wat de coronacrisis op de arbeidsmarkt heeft, goed te voelen.Het aantal WW-uitkeringen van personen in industrieberoepen is toegenomen. Dat is helaas ook het geval voor onze eigen regio. De Kempen kent een WW-stijging van zo’n 25 tot 50%. De Kempen telde eind mei 1208 WW-uitkeringen en had te maken met een stijging van 23 (1,9%) in vergelijking met juni. Vooral in de maand april was er een forse stijging in WW-uitkeringen waardoor het aantal WW-ers in juli 2020 vele malen groter was dan in juli 2019.

Hardst getroffen sector de metaalindustrie
De metaalindustrie heeft de gevolgen van de crisis het hardst te verduren. Het aantal werknemers is daar met 1% afgenomen terwijl de levensmiddelenindustrie juist een groei doormaakte van 3%.Hierdoor is het gevolg dat er juist veel meer werknemers uit de metaalindustrie de WW instromen. Het gaat vooral om de volgende beroepen; operators, monteurs industriële machines en installaties, lassers, assemblagemonteurs werktuigbouw en inpakkers.

Ontwikkeling WW-uitkering
De NOW 2.0 en TOZO uitkeringen zorgen ervoor dat het aantal WW-uitkeringen in de Kempen wordt getemperd.  Het aantal NOW toekenningen voor de regio bedraagt 4.467 en de teller voor de TOZO staat in de Kempen op 236. Naar leeftijd zijn er enkele verschillen zichtbaar in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen maand. Zo nam in juli 2020 het aantal WW-uitkeringen in de Kempen onder jongeren tot 27 jaar af met 3,3% tot 119.

Al iets minder somber en hulp
Waar vele industriële bedrijven voor vreesden werd geen realiteit. Ondanks de crisis heeft dit nog niet geleid tot extra faillissementen. Er is dus nog een beetje hoop voor de industrie maar ook voor de ondernemers wordt het iets minder somber. Eerder vormde een tekort aan personeel het grootste struikelblok volgens ondernemers. Inmiddels merkt nog minder dan 10% van de ondernemers productiebelemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten.

Het werkgeversservicepunt de Kempen helpt werkgevers uit de Kempen graag om de openstaande vacatures in te vullen met een van de werkzoekenden. Als u uw vacature aan hen doorgeeft gaan zij kosteloos voor u aan de slag om een goede match te maken. Ook voor vragen over de NOW en TOZO schieten zij u graag te hulp. Voor meer informatie kunt u vinden via deze link.