Thema's

Uw bedrijf en mobiliteit: hoe reizen uw medewerkers?

Het Huis van de Brabantse Kempen voert regio breed een onderzoek uit naar de mobiliteit van de werknemers in de Kempen. Dit onderzoek is van belang om de bereikbaarheid en de mobiliteit in onze Kempenregio te verbeteren.

Doelstelling van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van de mobiliteit op bedrijfsniveau, bedrijvenparkniveau en op Kempenniveau. Voor Kempische ondernemers is het mogelijk om – kosteloos –  mee te doen aan het project. Ondernemers stimuleren hun medewerkers om de vragenlijst in te vullen en op basis van de antwoorden ontvangt de ondernemer (met een minimum respons van 20 medewerkers of meer) een gratis mobiliteitsanalyse van de medewerkers. Hierin worden ook kansen en mobiliteitsoplossingen geboden en het verslag wordt toegelicht door één van de mensen van het projectteam.

Een unieke kans om op een eenvoudige manier inzage te krijgen in de mobiliteit van uw bedrijf!
De link naar de vragenlijst is nl.surveymonkey.com/r/brabantsekempen. Bedrijven met minder dan 20 medewerkers kunnen hun medewerkers ook de vragenlijst laten invullen. Het resultaat van hun respons wordt opgeteld bij het resultaat van het totale bedrijventerrein. Iedereen kan dus deelnemen door nu al de vragenlijst in te (laten) vullen!
Voor vragen of persoonlijk contact over dit onderzoek neemt u contact op met Peter van Overdijk via pvoverdijk@brabantsekempen.eu.