Uitnodiging informatiesessie EnergyHub 24 november voor ondernemers Meerheide en Haagdoorn

Achtergrond
Heel Nederland kampt met congestieproblemen waardoor diverse economische plannen stil komen te liggen, uitbreidingen worden beperkt en de nodige vergroening van de energievoorziening en het gebruik van elektrische voertuigen vertragen. Zelfs voorstellen om de energieconsumptie door bedrijven te beperken tijdens gedurende spitsuren zijn onlangs gepubliceerd.

Doel
Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) wil de congestieproblematiek op haar bedrijventerreinen verminderen of zelfs wegwerken door op ieder bedrijfsterrein een slimme EnergyHub te implementeren. De eerste stappen in de creatie van een slimme EnergyHub zijn het betrekken van de ondernemers en het maken van een correcte analyse van het nu en de toekomst voor de juiste dimensionering van de slimme EnerygHub.

Uitnodiging
Om jou als ondernemer in Eersel te betrekken bij wat er in de regio aan ontwikkelingen zijn wordt een informatiesessie gehouden i.s.m. Ondernemend Eersel en gemeente Eersel om jou als ondernemer in Eersel te informeren over de huidige situatie en op de hoogte te brengen van de activiteiten die lopen op industrieterreinen in de omgeving.

DATUM          24 november 2023
TIJD                08.30 – 10.00 uur
LOCATIE       Venco Campus, Meerheide 200 in Eersel

Programma
08.15 uur       Inloop
08.30 uur       Welkom
08.40 uur       Presentatie congestie door Enexis
09.00 uur       Presentatie EnergyHub door EnergyFreedom
09.30 uur       Vragen
10.00 uur       Afsluiting

Voor wie?
Ondernemers industrieterrein Haagdoorn en Meerheide in Eersel

 Aanmelden
Graag aanmelden via deze link.

Meer informatie
Slimme EnergyHub met nieuwe contract vorm:

De samenvoeging op lokaal niveau van diverse gebruikers en producten van energie die dan (“close to real time”) optimaal samenwerken is een overkoepelende beschrijving van een slimme EnergyHub en illustratief weergegeven hieronder. De eerste vormen van een dergelijke hub worden nu in Nederland uitgerold.

De Nederlandse netbeheerders geloven dat dit type nieuwe samenwerkingsvormen een belangrijk aandeel kan hebben in het verminderen/beheersen van de congestieproblemen en zodoende is hier veel support voor en het doel is om dit in 2024 ook wettelijk mogelijk te maken;

Een belangrijk principe van deze hubs is dat ze juridisch ondersteund zullen worden met een nieuwe contractvorm: een gezamenlijke virtuele (aansluit en) transport overeenkomst i.p.v. op heden een individuele overeenkomst. Als de deelnemers van de Hub dan ook slim aangestuurd worden kan er op deze manier veel meer/beter gebruikt gemaakt worden van de bestaande netwerken. Dit heeft dan weer voordeel voor ieder individueel bedrijf zodat er terug uitbreiding mogelijk is op zowel consumptie als op productie van energie.