Uitnodiging deelname Ondernemersbezoeken in 2021/2022

De huidige stand van zaken met Corona laat ons toe om de in het verleden opgestarte ondernemersbezoeken weer op te pakken. Na overleg met het KOP, is besloten dat Ondernemend Eersel hiervoor het initiatief neemt.

Nog even de insteek van deze ondernemersbezoeken: in groepjes van maximaal 6 personen, bezoeken ondernemers elkaars bedrijven een aantal keren (roulerend) om elkaar (beter) te leren kennen, ervaring en kennis uit wisselen en thema’s te bespreken. De bezoeken worden in principe gepland op maandag tussen 17.00 en 19.00 (maar daar kunnen de groepen uiteraard zelf afwijkende afspraken over maken).

Na aanmelding worden de groepjes gevormd en wordt per groep 1 persoon gevraagd om als aanspreekpunt te functioneren en het eerste bezoek te organiseren. Omdat we nog deze maand de groepen willen formeren en 10 oktober a.s. willen starten, graag jouw aanmelding uiterlijk 1 oktober a.s. naar secretariaat@ondernemendeersel.nl onder vermelding van:

Naam bedrijf
Naam deelnemer
Functie deelnemer
Branche
Emailadres
Mobiel telefoonnummer