UITNODIGING Bijeenkomst voor Kempische industriële ondernemers

Energiebesparingsplicht & informatieplicht

Een aantal bedrijven heeft reeds een start gemaakt met het voldoen aan de informatieplicht, die per 1 juli 2019 van kracht is. Een grote groep bedrijven en instellingen heeft de plicht om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.

Binnen het Activiteitenbesluit milieu­ beheer zijn bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken eerder verplicht gesteld om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dit is de energie­besparingsplicht.

In samenwerking met de Kempen­gemeenten en de Omgevingsdienst Zuidoost­ Brabant (handhavende partij) organiseren het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en Inkoopsamenwerking de Kempen (ISK) een bijeenkomst omtrent dit onderwerp.

De bijeenkomst is voor alle Kempische ondernemers en vindt plaats op maandag 2 september 2019 om 16.00 uur bij Totaal Events, Postelweg 35, Bladel.

Programma
• Informatieplicht & de energiebesparingsplicht voor ondernemers
• Handhaving door de overheid
Siri Bisschops
Toezichthouder Industrieel Omgevingsdienst Zuidoost­ Brabant
• Advies & ondersteuning door deskundigen
Dave Lusthof
Eigenaar en adviseur CINergie, ISK­partner energie
• De praktijk, handhaving en tips
Door enkele Kempische ondernemers die reeds voldoen aan de informatieplicht en een controle gehad hebben.

Vanuit Omgevingsdienst Zuidoost Brabant worden tips gegeven om een eventueel toezicht bezoek zo makkelijk mogelijk te laten verlopen.

Wij sluiten af met een drankje en een hapje en een informeel samen zijn.

Aanmelden?
Heeft u interesse voor deze bijeenkomst en wenst u deze bij te wonen? Dan kunt u zich aanmelden d.m.v. een e-­mail naar info@iskempen.nl met uw naam en bedrijfsnaam. Het aantal plaatsen is beperkt.