Toekenning Stimuleringssubsidie MRE

De grootste belemmering voor ondernemers om in duurzaamheid te investeren bestaat vooral uit de netwerkcongestie in deze regio. De congestieproblematiek werkt vertragend en remmend, voor bestaande ondernemers maar ook voor nieuwe vestigers. Vele daken worden bijvoorbeeld niet benut voor zon, maar de problematiek vraagt daarnaast vooral ook om innovaties en intensieve samenwerking tussen ondernemers onderling. 

Daarom heeft KOP samen met de Kempengemeenten en Alius Energy een stimuleringssubsidie aangevraagd. Wij hebben van MRE (Metropoolregio Eindhoven) de toekenning van deze aanvraag ontvangen! Dat betekent dat we aan de slag gaan met het organiseren van een aantal proeftuinen op de Kempische bedrijventerreinen. De ontwikkeling van zgn. smart grids, ofwel Local Balanced Smart Grids staat daarbij centraal.

Projecten ‘on the spot’ zijn essentieel om praktische ervaring op te doen en in de lead te blijven van het continue veranderende landschap van de energietransitie. Naast deze praktische invulling is ook aandacht voor de wettelijke en juridische kaders. Wij houden u op de hoogte!