Tips voor de geleidelijke opstart van uw organisatie in de coronacrisis

Bron: Brabant in Business

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact. De gevolgen van de strenge maatregelen om verdere verspreiding te beperken zijn groot; voor je medewerkers, je organisatie en de economie. We proberen met elkaar de situatie het hoofd te bieden en de gevolgen van de coronacrisis beheersbaar te maken.

We beseffen dat het einde van coronacrisis voorlopig nog niet in zicht is. Toch wordt het belangrijk om ook verder vooruit te kijken. Om te bedenken hoe je, als de maatregelen geleidelijk worden versoepeld, gaat werken aan een voorspoedig herstel. Of daar nu zelfs al de eerste stappen voor gaat zetten. Dit document biedt tips die je helpen bij de gefaseerde terugkeer van jouw organisatie naar een ‘nieuw normaal’.

De huidige situatie

Organisaties richten momenteel hun aandacht vol op het beperken van de verspreiding van het coronavirus en het beheersen van de impact.

Ze tonen veerkracht door hun primaire proces te herorganiseren (afschalen, thuiswerken, stopzetten van delen van het primaire proces) en/of tijdelijke Business Continuity Management (BCM) herstelmaatregelen in te zetten.

 

Wat wordt de volgende uitdaging?

De coronacrisis is te vergelijken met een marathon en vereist een lange adem. De uitdagingen van elke dag hebben grote impact en vragen om aanpassingen in uw manier van aansturen en organiseren.

Op enig moment worden de overheidsmaatregelen versoepeld. Dit zal geleidelijk gaan en vraagt van organisaties om zich hierop voor te bereiden. Wat geldt voor de samenleving, geldt ook voor iedere afzonderlijke organisatie en voor ketens: stap voor stap terug naar een ‘nieuw normaal’. Je moet voor jouw organisatie keuzes maken, welke activiteiten weer opgepakt kunnen worden en in welke volgorde. De geleidelijke opstart van jouw organisatie vergt de inzet van alle afdelingen en disciplines. Dit vereist een duidelijke strategie, met bijbehorende interne en externe communicatie.

 

Onze tips  

  • Ontwikkel een opstartplan voor jouw organisatie, op basis van strategische keuzes.
  • Richt hiervoor een projectgroep in, met vertegenwoordigers uit de hele organisatie.
  • Bepaal per thema welke stappen gezet moeten worden en wat hierbij de logische volgorde is.
  • Bedenk welke afdelingen en disciplines voor iedere stap nodig zijn en haak hen tijdig aan.

 

Overzicht

Dit overzicht biedt je inzicht in de te nemen stappen voor de gefaseerde terugkeer van uw organisatie naar een ‘nieuw normaal’.

 

Medewerkers
Beheersen ziekteverzuim door het coronavirus, creëren veilige en gezonde werkplekken, nazorg medewerkers, trainingen en opleidingen, etc.

Klanten
Stimuleren van en anticiperen op klantvragen, betalingsregelingen klant, mogelijke claims, fysiek klantcontact en events, etc.

Primair proces
Onderhoud machines, opstart en herijking productie, planning vraag en aanbod, beschikbaarheid en veiligheid productiepersoneel, etc.

Reizen
Reizen binnen Nederland en internationaal, ontvangen van internationale gezelschappen, etc.

ICT
Verscherping informatiebeveiliging, geleidelijk aanpassen van capaciteit, etc.

Gebouwen
Heropenen gebouwen, organiseren en prioriteren van terugkeer personeel, opschalen beveiliging en facilitaire voorzieningen, etc.

Leveranciers
Beschikbaarheid leveranciers, prioriteren en versnellen leveringen en hoeveelheden, kwaliteitscontrole, etc.