Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 

Voor veel werkgevers en werknemers zijn het moeilijke en onzekere tijden. Daarom heeft de regering economische noodmaatregelen getroffen. Eén van de regelingen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), is erop gericht om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Met de uitvoering van deze regeling wordt werkloosheid voorkomen en blijft ervaring en kennis voor bedrijven behouden.

 

De regeling wordt uitgevoerd door UWV.
Vanaf maandag 6 april 9.00 uur gaat het NOW-loket open voor werkgevers.

 

Voor meer informatie over tijdelijke maatregel NOW: https://www.kempenplus.com/ondersteuning-ondernemers-corona