Subsidievoucher voor digitalisering!

Op 1 april 2021 is de Adviesregeling Digitalisering MKB geopend. Binnen een week na openstelling zijn er al 14 aanvragen ingediend voor deze regeling, 12 aanvragen zijn toegekend. In eerste instantie is er financiering voor 150 aanvragen, dus maak als MKB-er gebruik van de regeling!

Mooi verdeeld
Voorwaarde voor toekennen van de aanvraag is dat de aanvrager een individuele MKB-er is met minder dan 100 medewerkers, is gevestigd in de regio Eindhoven, en nieuwe activiteiten wil ontwikkelen op het gebied van digitalisering. De op dit moment toegekende aanvragen komen uit de hele regio, namelijk uit Asten, Bladel (twee aanvragen), Eersel, Eindhoven (twee aanvragen), Helmond, Reusel, Riethoven, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven.

En ook de omvang van de bedrijven wisselt. Er zijn vier aanvragen toegekend van een bedrijf van 0-5 medewerkers, van een bedrijf van 5-10 medewerkers zijn drie aanvragen toegekend, 10-25 medewerkers drie keer, 25-50 medewerkers twee keer, 50-100 medewerkers twee keer. Dus het zijn niet alleen de grotere ondernemingen die nu de stap willen zetten om verder te digitaliseren.

In de regeling kan een bijdrage gekregen worden wanneer het project zich richt op één of meerdere aandachtsgebieden. Ook daarin verschillende de aanvragen: data & IT competence drie keer, data Business zes keer, data Security vier keer, data sharing één keer.

De regeling
Met de Adviesregeling Digitalisering MKB kunnen individuele MKB-ers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie. Om tempo in de subsidieverlening te houden is de aanvraagprocedure erg laagdrempelig gehouden.

Ondernemers kunnen een aanvraag indienen via de website van de Metropoolregio Eindhoven: www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies. Op de site staat de regeling met een toelichting en een aanvraagformulier, dat eenvoudig door de ondernemer zelf ingevuld kan worden.