Branches

Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) sluit 14 november!

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) loopt nog tot donderdag 14 november, 17.00 uur. Bedrijven en instellingen kunnen SDE+ aanvragen voor het produceren van duurzame energie.

5 miljard beschikbaar
De SDE+ kent 5 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. Het totaalbudget voor deze ronde is € 5 miljard. Deze ronde heeft 3 fases met elk een maximum fasebedrag. De subsidie loopt per fase op.

Doelen Energieakkoord
Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

Meer weten?
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Brochure SDE+ najaar 2019

Zie ook https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/sde-najaar-2019-open