Subsidieregeling Basisvaardigheden op de werkvloer

Om goed mee te kunnen doen in onze samenleving, hebben medewerkers taal-, reken-, en digitale vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld om veiligheidsinstructies op het werk te lezen, een formulier in te vullen op de computer, of om intranet te kunnen lezen en gebruiken.

Wie niet, of onvoldoende, over deze basisvaardigheden beschikt is vaak minder zelfredzaam, en heeft minder participatie- en ontwikkelingsmogelijkheden. In Nederland vinden we dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen, om te werken, een opleiding te volgen, te stemmen, en gezond door het leven te gaan. Daarom heeft de Rijksoverheid het programma ‘Tel mee met Taal’ in het leven geroepen.

‘Tel mee met Taal’ biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en het verbeteren van de basisvaardigheden van volwassenen.Werkgevers kunnen tot en met 28 februari 2022 een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. In 2022 is er in totaal 2,9 miljoen euro beschikbaar voor laaggeletterde werknemers.

Voordelen investeren in basisvaardigheden op de werkvloer
Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Denk bijvoorbeeld aan oudere werknemers met voldoende taalvaardigheden, maar geen/beperkte digitale
vaardigheden. Door te investeren in hun digitale vaardigheden is het voor hen ook makkelijker om met de computer, smartphone of tablet te werken (zoals het invullen van werkbonnen).

Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie voor alle werknemers beschikbaar
De subsidie is beschikbaar voor alle medewerkers. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Daarnaast is de subsidie ook beschikbaar voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk.

Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau.

Ondersteuning DigiTaalhuis
Naast het aanvragen van subsidie kunnen individuele cursisten ook terecht bij het DigiTaalhuis. Samen kijken we hoe we jouw medewerker verder kunnen helpen met zijn of haar basisvaardigheden. Je kunt denken aan het volgen van (gratis) lessen of een vrijwilliger die 1 op 1 de taal of digitale vaardigheden bijbrengt.
Wil je meer informatie, hulp of ondersteuning bij de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met het DigiTaalhuis: digitaalhuis@bibliotheekdekempen.nl of bel met Macha op telefoonnummer 06 3359 0936. Alle informatie en aanvraagformulieren vind je op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.