Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven ondersteunt weer nieuwe projecten

Al zo’n 25 jaar investeren de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant gezamenlijk in innovatieve samenwerkingsprojecten die de regionale economie versterken. Dit doen zij via het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven. Het fonds werkt met een tendersysteem. In januari heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven besloten om 25 ingediende aanvragen te subsidiëren.

 

Gehonoreerde projecten
Van de ingediende aanvragen uit de tweede tender van 2019, heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven in totaal 25 projecten gehonoreerd, waarmee een totaalbedrag aan subsidie van € 1.189.950 is gemoeid. Hiermee wordt een totale investering in de regio uitgelokt van € 3.251.123. Het betreft projecten in vroege ontwikkelfasen op diverse thema’s, waaronder medische technologie, high tech systems en energietransitie.

 

Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven
Het Stimuleringsfonds is een subsidiefonds, gericht op de economische structuurversterking van de regio Zuidoost-Brabant. Aanvragen kunnen worden ingediend voor innovatieve samenwerkingsprojecten die een aantoonbare economisch toegevoegde waarde leveren op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, versterking van de concurrentiepositie van de regio, verbetering van het vestigingsklimaat en/of duurzame ontwikkeling van de regio.

 

Tendersysteem
Het Stimuleringsfonds werkt via een zogeheten tendersysteem. Dit houdt in dat in principe twee keer per jaar partijen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarna deze voorstellen door een Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid, worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar. Aangeraden wordt om vóór indiening van een projectvoorstel contact op te nemen met het programmamanagement.

 

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maikel Denissen, telefoonnummer 040-2594598, e-mailadres m.denissen@metropoolregioeindhoven.nl. Meer informatie over het Stimuleringsfonds kunt u vinden op www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies.