SmeshWorks! BV ontvangt stimuleringscheque uit handen van burgemeester Bosma

De aanvraag van SmeshWorks! is onlangs beoordeeld en toegekend. Het bedrijf ontvangt een eenmalige aanjaagsubsidie om hun innovatieve idee een stap verder te brengen in de ontwikkeling.

Smesh-E-Axle
Transporteurs in (inter)nationaal vervoer en zwaar transport staan voor de uitdaging om de uitstoot van CO², stikstof en geluid te reduceren. Voor zwaar en internationaal transport is hiervoor nog geen geschikte oplossing. De uitdaging ligt hierbij op het gebied van gewicht en rijafstand.

Met deze aanjaagbijdrage zet SmeshWorks! met Smesh-E-Axle de volgende stap in de ontwikkeling van een prototype elektrische aandrijving voor zware vrachtwagens. Elektrische vrachtwagens met deze aandrijflijn hebben meer trekkracht, een hogere efficiëntie en daardoor meer mogelijkheden voor langere afstanden. Het doel is om de Smesh-E-Axle nog dit jaar in te bouwen in een elektrische vrachtwagen en het geheel te testen en demonstreren onder reële omstandigheden. Meer informatie www.smesh-e-axle.com.

Stimuleringsfonds
Al vele jaren stimuleren de regiogemeenten innovatie, samenwerking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant via het Stimuleringsfonds. Het doel is niet rendement op korte termijn maar juist innovaties met effecten voor de langere termijn. Er worden aanjaagsubsidies toegekend op het gebied van innovaties, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat in de Brainportregio.

De 26 toegewezen aanvragen vertegenwoordigen een totale bijdrage van € 1.293.424,- uit het Stimuleringsfonds. Hiermee wordt een totale investering uitgelokt van € 4.383.411,-.

In oktober start een nieuwe tender. Hebt u ook innovatieve of creatieve ideeën? Kijk dan voor meer informatie over voorwaarden en mogelijkheden op https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/stimuleringsfonds