SLIMME MAAKREGIO DE KEMPEN

PROJECTEN IN UITVOERING BIJ HET HUIS VAN DE BRABANTSE KEMPEN

Bron: Brabant in Business

Het Huis van de Brabantse Kempen is een samenwerkingsverband van Kempengemeenten, Waterschap de Dommel, BrainportDevelopment, het onderwijs (onder andere het Kempenhorst College, het Rythovius College, Pius x-College en het Summa College) en bedrijven binnen de Kempen.
De bedrijven worden vertegenwoordigd door het KOP, het Kempisch Ondernemers Platform.

Mireille Winkelmolen, manager Huis van de Brabantse Kempen: “We willen praktisch te werk gaan. Op punten waar we als De Kempen wat minder goed scoren, willen we juist vernieuwende projecten ontwikkelen zodat de regio over de volle breedte nog sterker wordt. Daarbij werken we met twee hele mooie thema’s: de slimme maakregio en slimme landschappen in de Kempen (transitie van het landelijk gebied). Op deze thema’s willen we organisaties met elkaar verbinden.”

SMARA
Peter van Overdijk, programma coördinator Economie: “De slimme maakregio nog slimmer maken.” De Programmagroep, die bestaat uit bestuurders in De Kempen, denkt na over de focus en de ambitie voor het gebied. De uitvoerderstafel, die bestaat uit projectleiders, medewerkers van gemeenten e.a., is verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten. Er zijn 20 projecten in uitvoering voor de Slimme Maakregio De Kempen. Een voorbeeld van zo’n project is SMARA (Smart Mobility Applications and solutions in Rural Areas). De Kempen is namelijk, als je geen auto hebt, moeilijk bereikbaar. En dat terwijl de Kempen best groot is en dicht bij Eindhoven ligt. Het openbaar vervoer is beperkt. Als je jong bent en niet voldoende geld hebt voor een eigen auto of als je wat ouder bent en geen auto meer kan of wil rijden, dan wordt het heel lastig je te verplaatsen. Onder de paraplu SMARA zorgen we ervoor dat mensen wel op de juiste plek kunnen komen, bijvoorbeeld door het opzetten van hubs of mobiliteitsknooppunten. Het betreft het gedurende de komende jaren opzetten en testen van een fijnmaziger netwerk van andere vormen van vervoer, ondersteunend aan het huidige openbaar vervoer. Op plekken waar het openbaar vervoer stopt, gaan we kijken om bijvoorbeeld een deelfiets of deelauto aan te bieden. Een ander deelproject is ‘Efkes Meerijden’. Daarmee appelleren we aan het gevoel van ‘ons kent ons’, het oude liften maar dan in een nieuw jasje om op een veilige manier mee te rijden naar je bestemming.

Aan de andere kant gaan we met werkgevers in gesprek of zij zelf ook iets kunnen organiseren met hun werknemers. Als je alternatieve methoden aanbiedt, wil je ook dat daar gebruik van gemaakt wordt. De gouden sleutel hiervoor ligt bij werkgevers. In de spits staat een aantal wegen hier vol. We willen een aantal mensen dus ook gewoon uit die auto hebben en we vragen werkgevers hierbij te helpen door werknemers te stimuleren voor iets anders dan de auto te kiezen, zoals carpoolen. Deel daar een prikkel voor uit! Dat project staat nu in de kinderschoenen en wordt de komende jaren verder uitgerold.”

Smart Industry 4.0
Peter: “Een ander thema is innovatie. Het is belangrijk om de maakbedrijven te stimuleren in hun digitale ontwikkeling, zodat zij bijblijven met de huidige industriële ontwikkelingen. Smart Industry of ook wel Industry 4.0 is de naam voor een trend van automatisering en gegevensuitwisseling die gebruikt wordt bij industriële fabricagetechnieken. Het project Digipro ondersteunt mkb’ers bij product- en procesinnovaties en stimuleert samenwerking en kennisoverdracht over de grens. Het is een Europees project. Aan de ene kant prikkelen we ondernemers om zich te blijven ontwikkelen op gebieden zoals robotisering, sensoring en IoT (Internet of Things). We organiseren themabijeenkomsten om ondernemers op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Aan de andere kant beschikken we over Europese subsidies voor ondernemers om een
innovatietraject in te gaan. Per innovatietraject is bijna 60.000 euro per ondernemer beschikbaar. Ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden.”

Goed geschoolde jongeren
Peter: “Focus is belangrijk om tot resultaten te komen. De regio kreeg vorig jaar een vermelding in het Elsevier Weekblad in de top 3 van de snelst groeiende regio’s. Die positie willen we behouden of verbeteren. Belangrijk is om eventuele bedreigingen voor deze positie weg te nemen, zoals het tekort aan technisch personeel. Een van onze focuspunten is dus ook talentontwikkeling. Dit doen we o.a. door techniek op de basisschool meer onder de aandacht te brengen en we proberen kinderen op jonge leeftijd te interesseren voor techniek. In de Kempenregio werken we met ‘techniekcoaches’ die leraren op de basisschool ondersteunen in het techniekonderwijs. Ze nemen kinderen ook mee naar bedrijven, zodat ze zien dat je van techniek niet altijd vieze handen krijgt maar dat techniek ook leuk kan zijn. Ook willen we van buitenaf meer technisch personeel naar De Kempen trekken.”

KempenTech
Peter: “24 en 25 mei aanstaande organiseren we KempenTech, een evenement tijdens de Dutch Technology Week waarin we techniek in De Kempen centraal stellen. Vrijdag is de bedrijvendag waar bedrijven elkaar ontmoeten, netwerken, pitchen, borrelen. Het Kempisch Ondernemersplatform organiseert aan het eind van de middag een symposium met een aantal prominente sprekers. In de ochtend organiseren we een onderwijsprogramma voor 300 kinderen van regionale basisscholen. Dat programma wordt samengesteld samen met kinderen uit het voortgezet onderwijs en techniekcoaches ondersteunen het programma. Zaterdag is de publieksdag. We nodigen inwoners uit om naar de bijzondere innovaties van bedrijven uit De Kempen te komen kijken. De toegang is gratis en je steekt er wat van op!” www.kempentech.nl

Slimme landschappen in De Kempen
Mireille: “Het andere thema (in ontwikkeling) is ‘Slimme maaklandschappen in De Kempen’. Op dit moment staat het platteland voor grote uitdagingen. De vraag is: hoe ziet De Kempen er over 20 jaar uit? Kunnen we krachten bundelen en samen op zoek gaan naar een nieuw perspectief? De Kempen heeft vele kernen met daartussen groen, water en voedselproductie in agrarische landschappen. De Kempen mag echt trots zijn op de innovatiekracht van ondernemers en inwoners in het buitengebied. Het zou mooi zijn om de vele slimme boven in de toren staat kijk je uit over De Kempen. Zo ontstaat er een mooie verbinding!”

Doe-kracht
Mireille: “In het project De Levende Beerze werken waterschap, inwoners en gemeentes (grondeigenaren), in samenspraak met agrarische ondernemers, aan klimaatadaptatie. Hoe vang je grote droogte op of te veel neerslag? Wat doet dat met het landschap? In het project wordt gezocht naar toekomstbestendige manieren van voedselproductie. In een dorp is bijvoorbeeld een coöperatieve moestuin gestart. Dat laat de doe-kracht in De Kempen zien!

Een andere grote ontwikkeling is die van duurzame energie. Op dit moment zijn alle gemeenten daar hun strategische visie over aan het schrijven. Daarnaast gaan veel agrarische ondernemers stoppen, maar zijn ze wel op zoek naar nieuwe bedrijvigheid. Hoe kunnen we ze hierbij helpen zodat ze nieuwe inspiratie op kunnen doen? We willen graag laten zien hoe De Kempen op dit moment al werk maakt van al die veranderingen. Als Huis van de Brabantse Kempen gaan we ons uiterste best doen om die lastige thema’s op een praktische manier handen en voeten te geven.”

Brabantse Kempentrofee
Mireille: Er zijn veel mooie initiatieven en er zit veel doe- kracht in de regio. Die initiatieven willen we een podium geven; bedrijven, organisaties en inwoners kunnen hun idee of project zelf aanmelden. De jury selecteert vijf voorbeeldprojecten waarbij samenwerking en vernieuwing centraal staan. Dit jaar heeft WIJwesterhoven gewonnen. Met de uitreiking van de Kempentrofee laten we zien dat de Kempen bruist van mooie ‘innovatieven’ en samenwerking.”