SER benoemt De achthonderd tot parelproject

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft De achthonderd erkend als parelproject in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Met deze benoeming stelt de SER het programma De achthonderd als voorbeeld voor andere initiatieven die zich richten op werkenden en/of werkzoekenden.

De achthonderd is een programma met de ambitie om in 2023 tenminste 800 mensen van 18 jaar en ouder met een maatwerk opleidingstraject te hebben begeleid naar duurzame arbeidsrelaties op basis van relevante arbeidsmarktvraagstukken in kraptesectoren in de Brainportregio, zoals logistiek, techniek en zorg/dienstverlening.

Naast de kwantitatieve doelen hanteert De achthonderd ook kwalitatieve doelen in de onderlinge samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en uitvoerende overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld gemeentelijke Participatiebedrijven, UWV en organisaties in het sociaal domein. Onder het motto: een taak is uniek en een vraagstuk is universeel ziet het programma erop toe dat voor het behalen van haar ambitie afzonderlijke werkprocessen met elkaar worden verbonden. In deze transitie staan vraagstukken centraal en vormen de te integreren werkprocessen de leidraad, waarbij gebouwd wordt van onderaf. Van traject, naar project en programma. Dat vraagt om nabijheid, gezamenlijkheid en daadkracht; niet voor niets de kernwaarden van De achthonderd.

In januari ontvingen de eerste 25 kandidaten van het programma hun diploma. “Mijn leven is weer goed, omdat ik zelfstandig ben”, zei kandidaat Abrehaley Tesfahuney tijdens de diploma uitreiking. Inmiddels heeft het programma verschillende integratiemodellen ontwikkeld tussen onderwijs, werknemers, werkgevers en toeleiders. De impact hiervan is dat de samenwerkingsbereidheid tussen de uitvoerende organisaties die deelnemen aan De achthonderd aanzienlijk is verbeterd. Werkprocessen van arbeidsmarkt- en onderwijsorganisaties zijn en worden beter op elkaar afgestemd waardoor doorlopende werk-leerlijnen naar de arbeidsmarkt zijn gerealiseerd. De focus ligt nu op het regionale arbeidsmarktvraagstuk dat gezamenlijk wordt aangepakt.

Als parelproject van de SER wordt De Achthonderd op hun website beschreven en de SER zal na de coronacrisis een werkbezoek brengen aan De achthonderd. Met deze gezamenlijke resultaten komen we dichterbij de bedoeling: mensen op hun bestemming brengen!

In de Kempen wordt het project De achthonderd  succesvol uitgevoerd door KempenPlus, UWV, Summa College en het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Mee doen? Check www.de800.nl