Samen met Lyreco naar betere arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid houdt in dat een werknemer zijn taak kan uitvoeren, zonder slachtoffer te worden van een arbeidsongeval. Onder een arbeidsongeval verstaan we alle ongevallen die tijdens het werk overkomt en wat letsel veroorzaakt. Voor de erkenning van een arbeidsongeval door de overheid geldt een strikte regelgeving.

– Een arbeidsongeval mét verzuim leidt tot gemiddeld 28 werkdagen afwezigheid op het werk.
– De kost van een arbeidsongeval mét verzuim kan geschat worden op € 7.000 (aan een gemiddelde kost van € 250 per verzuimdag).
– 10% van de ongevallen kan voorkomen worden door het juiste gebruik van de geadviseerde PBM’s

Safety-dagen bij u op locatie.
Veel organisaties vragen zich dan af hoe zij, binnen het brede aanbod van veiligheidsschoeisel, de juiste Persoonlijke Beschermings Middelen ( kortweg PBM’s) voor hun medewerkers moeten selecteren. Ieder persoon is anders, maar ook zeker iedere voet, denk bijvoorbeeld aan medewerkers met (ortopedische) aanpassingen.
Wij helpen je graag bij het bepalen en verstrekken van de juiste PBM’s. Zo nemen we ook graag een kijkje in jullie werkplaats om per situatie een inschatting te kunnen maken naar de meest geschikte PBM’s.

Persoonlijke bescherming
In deze tijd blijft het belangrijk om jezelf preventief te weren tegen het COVID-19 virus, ook deze bescherming valt onder het item “persoonlijke bescherming”. Hier kunnen wij van Lyreco ook ondersteuning bij bieden met betrekking tot het leveren van gecertificeerde mondkapjes, zelftesten, dispensers en wegwerphandschoenen.

Geheel vrijblijvend kunnen wij een quick-scan uitvoeren van uw werkplekken om zo de veiligheidsrisico’s van medewerkers binnen uw organisatie vast te stellen. Op basis van deze analyse kunnen wij een advies uitbrengen van de vereiste PBM’s voor de betreffende taken en werkomstandigheden.
Neem contact op met Gera Kuperus, contactpersoon voor ISK leden (06-47830416 – gera.kuperus@lyreco.com of met Lars Awater PBM specialist (06-54663369 – lars.awater@lyreco.com).