Saasen Groep: veiligheid maak je samen!

Saasen Groep is al jaren partner van ISK op het gebied van Arboveiligheid. Saasen Groep, dat dit jaar haar 25-jarig bestaan viert, ondersteunt ISK leden op adequate wijze met het voorkomen van Arborisico’s (RI&E, Preventie en VCA) én in het voorbereiden van de organisatie voor het geval er toch iets mis gaat. Uitgangspunt hierbij is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Het hebben van een actuele (en getoetste) RI&E is een wettelijke verplichting. Op de juiste wijze omgaan met risico’s levert daarnaast enorm veel op. Minder incidenten, lagere verzuimkosten, vaak lagere verzekeringspremies en/of een lager eigen risico én een fijne en veilige werkomgeving.

Veel Kempische ondernemers zijn u al voorgegaan! Wilt u meer weten of vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met Marit Hoogendijk via T: 0492-430555 of marit.hoogendijk@saasen.nl