Gemeenten

Reusel – De Mierden nummer 26 op ranglijst

Gemeente Reusel-De Mierden staat op de 26e plaats van de ranglijst ‘gemeentelijke sociaal-economische dynamiek’!

Bureau Louter brengt deze ranglijst jaarlijks uit in opdracht van Elsevier voor hun editie Economische Toplocaties. Bureau Louter baseert het onderzoek op onafhankelijke data en stelt de ranglijst op aan de hand van 25 indicatoren op het gebied van demografie, economie, woningmarkt, arbeidsmarkt en welvaart. Via tien kernindicatoren (ontwikkeling inwoners, vergrijzingsgraad, demografische druk, bruto participatiegraad, netto participatiegraad, opleidingsniveau van de beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, verkoopprijzen van woningen, besteedbaar inkomen en werkgelegenheidsfunctie) is een totaalscore voor de sociaaleconomische dynamiek bepaald.